Povabilo

Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju vsebin za kandidaturo
EPK GO! 2025

Nova Gorica 2025 – Evropska prestolnica kulture

 

V nadaljevanju lahko podate vaš predlog za EPK GO! 2025.

 

Predloge bo obravnavala strokovna skupina za pripravo kandidature EPK GO! 2025, pripravila ožji izbor in s predlagatelji vzpostavila dialog.

V obrazcu, ki ga je potrebno oddati do 15. oktobra 2018, lahko podate zgolj osnovne, ali pa tudi podrobnejše informacije o vašem predlogu za EPK GO! 2025.

 

Podrobnejša vsebina predloga med drugim lahko zajema tudi okvirno oceno prostorskih, človeških, materialnih, finančnih in drugih virov, potrebnih za izvedbo, dostopnost, vključevanje javnosti, krajši opis prijavitelja in reference.

 

Opis naj vsaj okvirno zajema predviden potek aktivnosti, navede čas in kraj izvedbe ter pozitivne vplive predloga. (Skupno okoli pol strani besedila, 200 besed oziroma 1500 znakov).


OSEBNI PODATKI

Soglašam, da se moji osebni podatki iz pričujočega obrazca uporabijo izključno za potrebe sooblikovanja vsebine kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, in sicer (klikni DA ali NE):

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

AVTORSKE PRAVICE

Podrobnejša opredelitev omejitve rabe podatkov in možnosti preklica ter informacija o avtorskih pravicah
Mestna občina Nova Gorica se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov v postopku sooblikovanja vsebine kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 ne bo posredovala tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom MONG in
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
Zbrane osebne podatke bo MONG hranila do preklica privolitve posameznika oziroma do konca leta 2026. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na Pisarna EPK GO! 2025, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: epk2025@nova-gorica.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.