O projektu


Od nastanka Cankarjeve soseske je preteklo več desetletij. Danes tlakovane površine zarašča trava, skupnostni prostori pa ponekod samevajo. Drevesa so zrasla in njihove košate krošnje dajejo gosto senco. Življenje teče drugače. Avtomobilov je več. Stanovalcev je veliko in nekateri so tu od samega začetka. V soseski se še vedno sliši otroški vrišč. Čas je za prenovo, fizično in družbeno.

Mestna občina Nova Gorica načrtuje prenovo večjega dela javnih prostorov v Cankarjevi soseski. Skupnostni prostori med stanovanjskimi bloki bodo namenjeni vsem generacijam za druženje, igro in rekreacijo. 

Hkrati bomo uredili tudi mrežo pešpoti, izboljšali dostopnost za invalide, uredili mrežo kolesarskih poti, dostope za interventna vozila in ekološke otoke. Prenovili in posodobili bomo javno razsvetljavo ter komunalno infrastrukturo: omrežje daljinskega ogrevanja, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in postavili infrastrukturo omrežja električnih polnilnic.

Zavedamo se, da lahko najboljše rešitve oblikujemo le skupaj, zato smo pripravili razpravo in srečanja stanovalcev posameznih sosesk. Vaša mnenja ter predloge želimo v čim večji meri upoštevati pri skupnem načrtovanju prenove.

Zgibanka s programom srečanj.pdf

 

Predstavitve iz javnega posveta dne 6.6.2018

Javni posvet CS_MONG_2018-06-06.pdf

Javni posvet CS_PROJEKTI_2018-06-06.pdf

Javni posvet CS_PROVIA_ 2018-06-06.pdf

 

Kontaktna oseba:
Mateja Simčič
tel. 05 33 50 368, 030 712 550
e-pošta: