Sprejem Adrijana Kofola, vodje intervencije ob žledolomu na Trnovsko - Banjški planoti; petek, 14.3.2014