Srečanje župana Mateja Arčona s predstavniki slovenskih organizacij z goriškega območja v Italiji; torek, 20.1.2015

Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon se je na tradicionalnem srečanju sestal s  predstavniki slovenskih organizacij z goriškega območja v Italiji. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi aktivnosti in odprtih vprašanj, s katerimi se soočajo v zamejstvu, obenem pa je bilo govora tudi o nadaljnjem skupnem sodelovanju. Posebej je bilo izpostavljeno sodelovanje pri oblikovanju programa v okviru letošnjega leta, ki ga na mestni občini posvečamo mednarodno priznanemu arhitektu in urbanistu Maksu Fabjaniju.

Predstavniki slovenskih organizacij so županu predstavili delovanje posameznih društev in institucij ter ob tem omenili tudi težave, s katerimi se soočajo. Predvsem jih trenutno skrbi reforma na področju organizacije javne uprave v Italiji, kjer je še veliko neznank. Bojijo se namreč, da bodo z reorganizacijo izgubili velik del avtonomnosti in tudi pravic, ki jim kot manjšini pripadajo. Župana so pozvali, da se tudi on zavzame proti krčenju teh pravic in jim izrazi podporo. Izpostavljen je bil tudi problem dvojezičnosti oziroma, kot so poudarili, v sodobnem času že večjezičnosti, saj se zlasti v sosednji Gorici srečujejo z različnimi jeziki, ki jih govorijo priseljenci. Na ta način se jezikovni prostor sicer bogati, obenem pa nastajajo novi izzivi na tem področju, ki jih bo potrebno premostiti.