Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

30. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 14. julija 2005 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 07. julij 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 6.7.2005 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in 38/2005) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002 in Uradni list RS, št. 134/2004) sklicujem 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 14. julija 2005 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
. Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 19. maja 2005


2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
30_seja_tocka_2

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov


4. Poročilo o izvršenih sklepih 29. seje mestnega sveta, ki je bila 16. 6. 2005 in 6. izredne seje, ki je bila 30. 6.2005
30_seja_tocka_4

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


6. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2005
30_seja_tocka_6
30_seja_tocka_6_1
30_seja_tocka_6_2
30_seja_tocka_6_3

7. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo (prva obravnava)
30_seja_tocka_7

8. Predlog odloka o spremembi lokacijskega načrta za prvo fazo obvoznice Renče (druga obravnava)
30_seja_tocka_8

9. Predlog sklepa o seznanitvi z informacijo o pripravi in izvedbi projekta "Park miru"
30_seja_tocka_9

10. Predlog sklepa o potrditvi revizijskega mnenja o izvajanju koncesijske pogodbe na področju upravljanja mestnega potniškega prometa za leto 2004 in o izplačilu sredstev za pokrivanje izgube
30_seja_tocka_10

11. Predlog sklepa v zvezi z oblikovanjem kohezijskih regij v Sloveniji
30_seja_tocka_11

12. Predlog sklepa o podaji predhodnega pozitivnega mnenja k pristopu novih ustanoviteljev zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica
30_seja_tocka_12

13. Predlog sklepa o sprejemu strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MONG
30_seja_tocka_13

14. Predlog pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v MONG
30_seja_tocka_14
30_seja_tocka_14_1

15. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG
30_seja_tocka_15

16. Predlog sklepa o podaji garancije JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za najem kredita
30_seja_tocka_16

17. Predlog sklepa o pričetku postopka za razrešitev direktorja JZ za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica (predlagatelj svetnik Anton Kosmačin)


18. Predlog sklepa o uresničitvi izvedbe krožnega križišča pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novega trgovskega centra (predlagatelj svetnik Anton Kosmačin)


19. Predlog sklepa v zvezi s prodajo nepremičnin na javni dražbi oz. z javnim zbiranjem ponudb
30_seja_tocka_19

20. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 106/3 in 106/4 k.o. Renče
30_seja_tocka_20

21. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 221/3 k.o. Nova Gorica
Predlog sklepa o prodaji parc.št. 221/3 k.o. Nova Gorica
30_seja_tocka_21

22. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 920/5 funkcionalni objekt k.o. Nova Gorica
30_seja_tocka_22

23. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 290/6 k.o. Vogrsko
30_seja_tocka_23

24. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 3916/2 in 3831 k.o. Ozeljan
30_seja_tocka_24

25. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3827 k.o. Ozeljan
30_seja_tocka_25

26. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3832 k.o. Ozeljan
30_seja_tocka_26

27. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc.št. 3825 .k.o. Ozeljan
30_seja_tocka_27

28. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3824 k.o. Ozeljan
30_seja_tocka_28

29. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 178/3 k.o. Rožna Dolina
30_seja_tocka_29

30. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3974/11 k.o. Ozeljan
30_seja_tocka_30

31. Predlog sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2005 .
30_seja_tocka_31


Zaradi izjemno dolgega trajanja junijske seje mestnega sveta zapisnika ni bilo mogoče tehnično pripraviti za to sejo.

Gradivo za 6. in 31. točko boste prejeli naknadno.Mirko BrulcŽUPAN
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti