Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

16. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 22. aprila 2004 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 16. april 2004
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/2002
Datum : 15. 4. 2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 20/2002) sklicujem 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 22. aprila 2004 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 15. seje mestnega sveta, ki je bila 25. 3. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 15. seje mestnega sveta z dne 25. 3. 2004 in nadaljevanja 15. seje mestnega sveta z dne 1. 4. 2004

16_seja_tocka_2.pdf

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

16_seja_tocka_3.pdf

4. Kadrovske zadeve

16_seja_tocka_4.pdf

5. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)

16_seja_tocka_5_01.pdf
16_seja_tocka_5_02.pdf
16_seja_tocka_5_03.pdf
16_seja_tocka_5_04.pdf
16_seja_tocka_5_05.xls
16_seja_tocka_5_06.xls
16_seja_tocka_5_07.xls
16_seja_tocka_5_08.xls
16_seja_tocka_5_09.pdf
16_seja_tocka_5_10.xls
16_seja_tocka_5_11.pdf
16_seja_tocka_5_12
16_seja_tocka_5_13
16_seja_tocka_5_14
16_seja_tocka_5_15
16_seja_tocka_5_16
16_seja_tocka_5_17

6. Predlog sklepa o podaji soglasja na poslovno poročilo o finančnem poslovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2003
Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu in finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2004

16_seja_tocka_6.pdf

7. Predlog sklepa o potrditvi poročila o delu javnega podjetja KENOG v letu 2003

16_seja_tocka_7.pdf

8. Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2003

16_seja_tocka_8.pdf

9. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (druga obravnava)

16_seja_tocka_9.pdf

10. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (prva obravnava)

16_seja_tocka_10.pdf

11. Predlog odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

16_seja_tocka_11.pdf

12. Predlog pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode

16_seja_tocka_12.pdf

13. Predlog sklepa v zvezi z izvajanjem pogodbe o koncesiji za izgradnjo in upravljanje omrežja in distribucijo zemeljskega plina

16_seja_tocka_13.pdf

14. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 610/9 k.o. Bukovica
Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 610/9 k.o. Bukovica

16_seja_tocka_14.pdf

15. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 95/2, 95/3, 190/3, 190/4, 324/2, 362/4, 364/2, 119/4, 119/5 in 120/3 k.o. Ravnica

16_seja_tocka_15.pdf

16. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 359/14 in 359/15 k.o. Bukovica

16_seja_tocka_16.pdf

17. Predlog sklepa o prodaji solastniškega deleža zemljišča parc. št. *38 k.o. Lokovec

16_seja_tocka_17.pdf

18. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavini dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območje gospodarske cone Okroglica

16_seja_tocka_18.pdf

19. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture

16_seja_tocka_19.pdf

20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.


Zapisnika nadaljevanja 15. seje mestnega sveta zaradi izredno kratkih rokov ni bilo mogoče izdelati, zato ga bodo svetniki prejeli z gradivom za naslednjo sejo.ŽUPAN
Mirko Brulc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti