Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

17. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 27. maja 2004 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 21. maj 2004
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICAŠtevilka : 062-02-1/2002
Datum : 19.5.2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 27. maja 2004 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 15. seje mestnega sveta, ki je bila 1. 4. 2004
Potrditev zapisnika 16. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 4. 2004


2. Poročilo o izvršenih sklepih 16. seje mestnega sveta z dne 22. 4. 2004

17_seja_tocka_2.pdf


3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

17_seja_tocka_3.pdf


4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17_seja_tocka_4.pdf


5. Predlog odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine (prva obravnava)

17_seja_tocka_5_1.pdf

17_seja_tocka_5_2.pdf

17_seja_tocka_5_3.pdf

17_seja_tocka_5_4.xls6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o višini turistične takse (hitri postopek)

17_seja_tocka_6.pdf


7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorica (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na mestnem območju Nova Gorica

17_seja_tocka_7_1.pdf

17_seja_tocka_7_2.pdf

17_seja_tocka_7_3.pdf


8. Strokovno stališče oddelka do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana MONG za območje komunalne infrastrukture


9. Strokovno stališče oddelka do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana MONG za območje gospodarske cone Okroglica


10. Predlog sklepa v zvezi z "Naturo 2000"

17_seja_tocka_10_1.pdf

17_seja_tocka_10_2.pdf

17_seja_tocka_10_3.pdf

17_seja_tocka_10_4.pdf

11. Predlog sklepa v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice na parcelah v lasti MONG za potrebe izgradnje športne dvorane Nova Gorica

17_seja_tocka_11_1.pdf

17_seja_tocka_11_2.pdf


12. Predlog sklepa o pristopu k ustanoviteljstvu zavoda Visokošolsko središče DILIGENTIA

17_seja_tocka_12_1.pdf

17_seja_tocka_12_2.pdf


13. Predlog sklepov v zvezi z razreševanjem problematike Vrtca Nova Gorica

17_seja_tocka_13.pdf


14. Predlog sklepa o uvedbi stečajnega postopka nad podjetjem Primorske ekološke naprave d.o.o.

17_seja_tocka_14_1.pdf

17_seja_tocka_14_2.pdf


15. Predlog sklepa o nakupu zemljišča del parc. št. 1842 k.o. Prvačina

17_seja_tocka_15.pdf


16. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1880/3 k.o. Nova Gorica

17_seja_tocka_16.pdf


17. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 707/2 k.o. Dornberk

17_seja_tocka_17.pdf


18. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Zapisnik 16. seje mestnega sveta boste prejeli naknadno, medtem ko boste 8. in 9. točko dnevnega reda prejeli na sami seji, saj se javna obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev zaključi v sredo, 26. maja 2004.


Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.ŽUPAN
Mirko Brulc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti