Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

38. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

DATUM OBJAVE 25. april 2002
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 062-02-1/98
Datum: 15/4-2002VABILONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/96) sklicujem 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov SREDO, 25. aprila 2002 ob 14.uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 37. seje mestnega sveta, ki je bila 31.3.2002


2. Poročilo o izvršenih sklepih 37. seje mestnega sveta z dne 21.3.2002

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

5. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 za območje Mestne občine Nova Gorica - strokovno stališče oddelka do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve

6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2001 (druga obravnava)

7. Predlog odloka o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (druga obravnava)

8. Ustanovitev Zavoda visokošolsko središče za severno Primorsko

9. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev požarnega sklada za mesec januar 2002 (hitri postopek)

10. Zavzetje stališča do odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

11. Predlog za določitev volilnih enot na območju Mestne občine Nova Gorica

12. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi stavbe na parc. št. 230/1 k.o. Dornberk (hitri postopek)

13. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi montažnega objekta na parc. št. 649/5 k.o. Lokovec (hitri postopek)

14. Predlog sklepa o prodaji na jvni dražbi montažnega objekta na parc. št. 1273/3 k.o. Lokovec (hitri postopek)

15. Predlog sklepa o menjavi zemljišča del parc. št. 385/1 in 386/1 k.o. Nova Gorica za zemljišče del parc. št. 255/1 k.o. Kromberk za potrebe obvoznice Solkan-Kromberk (hitri postopek)

16. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc. št. 118/1 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)

17. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3132/14 in 3132/15 k.o. Grgar (hitri postopek)
Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 3188/2 k.o. Grgar za zemljišče parc. št. 3132/14 in 3132/15 k.o. Grgar in poravnavi razlike vrednosti zamenjanih nepremičnin (hitri postopek)

18. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 389/5 k.o. Loke (hitri postopek)
Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 389/5 k.o. Loke (hitri postopek)

19. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 529/2, 529/15, 529/16, 1951/5 in 1951/8 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

20. Predlog sklepa o prodaji nepozidanega stavbnega zemljišča na javnem razpisu parc. št. 829/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

21. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (hitri postopek)

22. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.


Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.ŽUPAN
Črtomir ŠpacapanPriloge k opisanim točkam:gradiva 38. seje - tocka 02.pdf

gradiva 38. seje - tocka 03.pdf

gradiva 38. seje - tocka 04.pdf

gradiva 38. seje - tocka 05.pdf

gradiva 38. seje - tocka 07.pdf

gradiva 38. seje - tocka 08.pdf

gradiva 38. seje - tocka 09.pdf

gradiva 38. seje - tocka 10.pdf

gradiva 38. seje - tocka 11.pdf

gradiva 38. seje - tocka 12.pdf

gradiva 38. seje - tocka 13.pdf

gradiva 38. seje - tocka 14.pdf

gradiva 38. seje - tocka 15.pdf

gradiva 38. seje - tocka 16.pdf

gradiva 38. seje - tocka 17.pdf

gradiva 38. seje - tocka 18.pdf

gradiva 38. seje - tocka 19.pdf

gradiva 38. seje - tocka 20.pdf

gradiva 38. seje - tocka 21.pdf
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti