Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

26. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. marca 2005 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 17. marec 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002
Datum: 15. 3. 2005 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002 in Uradni list RS, št. 134/2004) sklicujem 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 24. marca 2005 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 17. 2. 2005


2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov


3. Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta z dne 17. 2. 2005

26_seja_tocka_3

4. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

26_seja_tocka_4

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

26_seja_tocka_5_1

26_seja_tocka_5_2

6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Nova Gorica

26_seja_tocka_6

7. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2004

26_seja_tocka_7_1

26_seja_tocka_7_2

26_seja_tocka_7_3

26_seja_tocka_7_4

26_seja_tocka_7_5

26_seja_tocka_7_6

26_seja_tocka_7_7

26_seja_tocka_7_8

26_seja_tocka_7_9

26_seja_tocka_7_10

26_seja_tocka_7_11

26_seja_tocka_7_12

26_seja_tocka_7_13

26_seja_tocka_7_14

26_seja_tocka_7_15

9. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica

26_seja_tocka_9_1

26_seja_tocka_9_2

10. Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu in finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada MONG za leto 2005

26_seja_tocka_10_1

26_seja_tocka_10_2

11. Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG

26_seja_tocka_11_1

26_seja_tocka_11_2

12. Predlog pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v MONG

26_seja_tocka_12_1

26_seja_tocka_12_2

13. Predlog sklepa o pričetku postopka priprave strategije prostorskega razvoja MONG

26_seja_tocka_13_1

26_seja_tocka_13_2

14. Informacija o gradnji športne dvorane

26_seja_tocka_14_1

26_seja_tocka_14_2

15. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja v k.o. Branik

26_seja_tocka_15_1

26_seja_tocka_15_2

16. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja v k.o. Renče

26_seja_tocka_16

17. Predlog sklepa o spremembi letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2005 – prodaja delnic CPG Nova Gorica

26_seja_tocka_17_1

26_seja_tocka_17_2

18. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1271/6 k.o. Nova Gorica
Predlog sklepa o vložitvi stvarnega vložka parc. št. 1271/6 k.o. Nova Gorica

26_seja_tocka_18_1

26_seja_tocka_18_2

19. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 60/2 k.o. Nova Gorica

26_seja_tocka_19_1

26_seja_tocka_19_2

20. Predlog sklepa o dovolitvi ustanovitve stavbne pravice na parc. št. 1710 k.o. Bate v korist KS Grgarske Ravne – Bate

26_seja_tocka_20_1

26_seja_tocka_20_2

21. Predlog sklepa o nakupu del zemljišča parc. št. 26/7 k.o. Gradišče

26_seja_tocka_21_1

26_seja_tocka_21_2


Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 in 3350-115. Mirko BrulcŽUPAN
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti