Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

21. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. oktobra 2008, ob 14. uri.

DATUM OBJAVE 02. oktober 2008
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 1. oktober 2008


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 9. oktobra 2008, ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje mestnega sveta, ki je bila19. junija 2008
Potrditev zapisnika 5. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 10. julija 2008
Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila 10. julija 2008
Potrditev zapisnika nadaljevanja 20. seje mestnega sveta, ki je bila 28. avgusta 2008

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 5. izredne seje mestnega sveta z dne 10. julij 2008, 20. seje mestnega sveta z dne 10. julij 2008 in nadaljevanja 20. seje mestnega sveta z dne 28. avgust 2008
Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ugotovitveni sklep o odstopu in imenovanju nadomestnega člana v komisijo za mednarodne odnose in obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica in obrazložitev
Sklep o imenovanje predstavnice MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica in obrazložitev
Sklep o imenovanje predstavnice MONG v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče in obrazložitev
Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Šempas

6. Predlog sklepa o potrditvi poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2008 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2008
Sklepa in poročilo o izvrševanju proračuna MONG v obdobju 1.1. – 30.6.2008
Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2008 – splošni del
Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2008 – posebni del

7. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2008 (hitri postopek)
Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2008 in obrazložitev
Dodatna obrazložitev za področje infrastrukture
Rebalans proračuna MONG 2008 splošni del
Rebalans proračuna MONG 2008 posebni del
Načrt razvojnih programov 2008 - 2011
Letni načrt pridobivanja premoženja MONG v letu 2008
Letni načrt razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2008


8. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Kuntava
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kuntava in obrazložitev9. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Soške vile
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vile in obrazložitev


10. Predlog odloka o OPPN Kulturni center v Novi Gorici (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi odloka o OPPN Kulturni center v Novi Gorici
Odlok o OPPN Kulturni center v Novi Gorici in obrazložitev
Sklep o sprejetju osnutka in javni razgrnitvi OPPN Kulturni center v Novi Gorici in obrazložitev
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)
Občinski podrobni prostorski načrt – sprememba občinskega lokacijskega načrta Kulturni center v Novi Gorici
Grafični prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor
Grafični prikaz prometne infrastrukture
Grafični prikaz komunalne infrastrukture el.instalacij
Geodetski posnetek obstoječega stanja in rušitve
Grafični prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - klet
Geodetski posnetek obstoječega stanja in območje obdelave
Grafični prikaz komunalne infrastrukture – strojne instalacije
Grafični prikaz komunalne infrastrukture – zbirna karta
Načrt parcelacije
Ureditvena situacija z zelenimi površinami
Grafični prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor prerezi

11. Predlog odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev
Sklep o sprejetju osnutka in javni razgrnitvi OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev
Opis prostorske ureditev
Grafični prikaz omrežji gospodarske javne infrastrukture
Prikaz območja
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ureditvena situacija
Odvod meteornih vod

12. Predlog sklepa o pričetku priprave OPPN Kotalkališče
Sklep o pričetku priprave OPPN Kotalkališče in obrazložitev


13. Predlog sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za obdobje 10 let za poslovni prostor v objektu Zeliščni center Grgarske Ravne
Sklep o podaji soglasja in obrazložitev
Najemna pogodba

14. Predlog odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (prva obravnava)
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v MONG
Obrazložitev odloka

15. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo in obrazložitev
Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo

16. Predlog sklepa o dopolnitvi koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa
Sklep o sprejetju dopolnitve koncesijske pogodbe in obrazložitev
Kalkulacija
Predlog za spremembo voznih redov

17. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1195/19 k.o. Kromberk
Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev
Načrt parcele

18. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 145/2 k.o. Rožna Dolina
Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev
Načrt parcele

19. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 489/249 k.o. Stara Gora
Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev
Poročilo o izvršeni oceni vrednosti zemljišča

20. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 395/5 k.o. Nova Gorica
Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev
Grafični prikaz območja

21. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim
premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin na javni dražbi parc. št. 315/2 in 317/6 k.o. Rožna Dolina
Sklep in posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti
Poročilo o cenitvi nepremičnine
Načrt parcele

22. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin parc. št. 1000/3 in 1001/9 k.o. Kromberk
Sklep in posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti
Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča
Načrt parcele

23. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/1 k.o. Kromberk
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in obrazložitev
Načrt parcele

Mirko Brulc
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti