Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

27. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. aprila 2009, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 03. april 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 1. april 2009

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 9. aprila 2009, ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 26. seje mestnega sveta, ki je bila 11. marca 2009
Zapisnik

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
Odgovori
Dodatni odgovor

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 26. seje mestnega sveta z dne 11. marca 2009
Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovne šole Šempas
Sklep o izdaji pozitivnega mnenje v imenovanju ravnatelja Gimnazije Nova Gorica
Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Vrtec Nova Gorica

6. Predlog sklepa o seznanitvi z regijskim poročilom 2007 – zdravstvena regija Nova Gorica
Sklep o seznanitvi z regijskim poročilom 2007 – zdravstvena regija Nova Gorica
Zdravje v regiji
Projekt več zdravja v Mestni občini Nova gorica 2006 - 2008

7. Predlog sklepa o potrditvi Poročila o izvajanju stanovanjskega programa MONG 2004-2009 in Strategije Stanovanjskega sklada MONG 2009-2012
Sklep o potrditvi Poročila o izvajanju stanovanjskega programa MONG 2004-2009
Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Nova Gorica
Strategija Stanovanjskega sklada MONG 2008-2011

8. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2008 (hitri postopek)
Odlok o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2008 ter poročilo o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
Realizacija proračuna občine Nova Gorica za obdobje 1.1. do 31.12.2008 – splošni del
Realizacija proračuna občine Nova Gorica za obdobje 1.1. do 31.12.2008 – posebni del

9. Predlog sklepa o podaji soglasja k vključitvi JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica v Skupnost gasilskih zavodov Slovenije
Sklep o podaji soglasja k vključitvi JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica v Skupnost gasilskih zavodov Slovenije ter obrazložitev
Pogodba o ustanovitvi Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije

10. Obvezna razlaga odloka o LN Obrtna cona Solkan
Obvezna razlaga odloka o LN Obrtna cona Solkan ter obrazložitev
Odlok o 1. fazi zazidalnega načrta Obrtna cona Solkan
Grafična priloga

11. Obvezna razlaga odloka o OPPN Rožna Dolina III
Obvezna razlaga odloka o OPPN Rožna Dolina III ter obrazložitev
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
Arhitektonska zazidalna situacija

12. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve OPPN Ob železniški postaji – jug
Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve OPPN Ob železniški postaji – jug ter obrazložitev
Zapisnik – Javna obravnava MONG OPPN ob železniški postaji jug
Ureditvena situacija

13. Predlog odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve ter obrazložitev

14. Predlog odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (druga obravnava)
Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG ter obrazložitev

15. Predlog odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v MONG (druga obravnava)

16. Predlog odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (druga obravnava)
Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG ter obrazložitev

17. Predlog odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (prva obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk

18. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONG
Sklep o seznanitvi s poročilom o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONG ter obrazložitev
Poročilo o delu Univerze v Nov Gorici v letu 2008
Letno vsebinsko poročilo VIRS Primorske za leto 2008
VIRS Primorske - poročilo o prilivih in odlivih po namenu za leto 2008
VIRS Primorske - podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2008
VIRS Primorske – program dela za leto 2009
LUNG Ljudska univerza Nova Gorica – poročilo o delu
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Dislocirana enota LUNG Nova Gorica
DOBA Maribor Študijsko središče Nova Gorica LUNG
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici – Letno poročilo za leto 2008
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici – Finančno poročilo za leto 2008
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici – Program dela za leto 2009
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici – poročilo za leto 2008
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Letno poročilo za leto 2008
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Računovodsko poročilo za leto 2008
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Multimedijske komunikacije

19. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvajanju storitve pomoči na domu za leto 2008
Sklep o seznanitvi s poročilom o izvajanju storitve pomoči na domu za leto 2008 ter obrazložitev
Poročilo o delu Centra za pomoč na domu Klas za leto 2008

20. Predlog sklepa o potrditvi strategije primarnega zdravstvenega varstva 2009-2013
Sklep o potrditvi strategije primarnega zdravstvenega varstva 2009-2013 ter obrazložitev
Strategija primarnega zdravstvenega varstva 2009-2013

21. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja solastniškega deleža v restavraciji Marco Polo
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009 ter obrazložitev
Revalorizacija cenitve nepremičnine

Mirko Brulc
ŽUPAN


 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti