Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

29. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 10. junij 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 10. junij 2009

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 18. junija 2009, ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje mestnega sveta, ki je bila 14. maja 2009

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 27. seje mestnega sveta z dne 14. maja 2009, 28. seje mestnega sveta z dne 14. maja 2009, nadaljevanja 28. seje mestnega sveta z dne 21. maja 2009, 6. izredne seje mestnega sveta z dne 21. maja 2009 in 7. izredne seje mestnega sveta z dne 28. maja 2009
Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Solkan ter obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica ter obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2009
Sklep o podelitvi priznanj MONG za leto 2009 ter obrazložitev

7. Predlog sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domu
Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na dom ter obrazložitev

8. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delu in poslovnim poročilom zavoda Golea za leto 2008
Sklep o seznanitvi s poročilom o delu in poslovnim poročilom zavoda Golea za leto 2008 ter obrazložitev
Poročilo o delu zavoda Golea za leto 2008

9. Predlog sklepa o sprejemu letnega poročila o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2008
Sklep o sprejemu letnega poročila o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2008 ter obrazložitev
Letno poročilo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2008

10. Predlog sklepa o podaji soglasja, da JP Vodovodi in kanalizacija nepokriti del stroška amortizacije javne infrastrukture za leto 2008 odpiše v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje
Sklep o podaji soglasja, da JP Vodovodi in kanalizacija nepokriti del stroška amortizacije javne infrastrukture za leto 2008 odpiše v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje ter obrazložitev

11. Predlog sklepa o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine
Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine in obrazložitev

12. Predlog odloka o mestnem gozdu Panovec (prva obravnava)
Odlok o mestnem gozdu Panovec in obrazložitev
Območje razglasitve in prednostna območja v Panovcu
Slikovne priloge

13. Predlog odloka o OPPN Poslovna cona Solkana (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi predloga OPPN Poslovna cona Solkan
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan in obrazložitev
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Solkan
Sklep o javni razgrnitvi predloga OPPN Poslovna cona Solkan in obrazložitev
OPPN Poslovna cona Solkan – zazidalna situacija
POON Poslovna cona Solkan – zbirna situacija komunalnih naprav

14. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času ponovne javne razgrnitve predloga OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče
Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času ponovne javne razgrnitve predloga OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitevZapisnik – Javna obravnava KS - OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče
Zapisnik – Javna obravnava MONG - OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

15. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve predloga OPPN Ob gasilskem domu
Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve predloga OPPN Ob gasilskem domu ter obrazložitev
Zapisnik – Javna obravnava MONG – OPPN Ob gasilskem domu
Ureditvena situacija

16. Predlog sklepa o spremembi sklepa o izvedbi pogodbene komasacije v k.o. Osek
Sklep o spremembi sklepa o izvedbi pogodbene komasacije v k.o. Osek ter obrazložitev

17. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Kamnolom SIA v Solkanu
Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Kamnolom SIA v Solkanu ter obrazložitev


18. Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG
Sklep o sprejetju treh pravilnikov ter obrazložitev
Tehnični pravilnik o zbiranju in odvozu odpadkov
Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG

19. Predlog sklepa o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom
Sklep o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom in obrazložitev
Aneks št. 6 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom

20. Razprava o postopku imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v nadzorni svet Hit-a (pobuda svetnika Roberta Goloba)
Podane pobude in odgovori v zvezi s postopkom imenovanja člana nadzornega sveta HIT, d.d., predstavnika lokalnih skupnosti

21. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova Gorica
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev
Grafična priloga parc. št. 1504/9 k.o. Nova Gorica
Grafična priloga parc. št. 1505/2 k.o. Nova Gorica
Cenitveno poročilo za parc. št. 1504/9 k.o. Nova Gorica
Cenitveno poročilo za parc. št. 1505/2 k.o. Nova Gorica

22. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. Šmihel
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. Šmihel ter obrazložitev

23. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo, dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo ter obrazložitev
Poročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele

24. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče ter obrazložitev
Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča
Grafična priloga parc. št. 549/12 k.o. Gradišče
Grafična priloga parc. št. 549/14 k.o. Gradišče

25. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar
Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar ter obrazložitev
Cenitveno poročilo o vrednosti zemljišča

Mirko Brulc
ŽUPAN
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti