Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

34. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. decembra 2009, ob 13.00 uri

DATUM OBJAVE 09. december 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 9. december 2009V A B I L O
Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 17. decembra 2009, ob 13.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:


1. Predlog sklepa o seznanitvi z dokumentom analize stanja družbe Hit in skupine Hit na dan 31. 7. 2009 – kratkoročni in srednjeročni ukrepi ter njihovi učinki

Sklep o seznanitvi z dokumentom »Analiza stanja družbe Hit in skupine Hit na dan 31. 7. 2009 – kratkoročni in srednjeročni ukrepi ter njihovi učinki« ter obrazložitev

Analiza stanja družbe Hit in skupine Hit na dan 31. 7. 2009, kratkoročni in srednjeročni ukrepi ter njihovi učinki

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Potrditev zapisnika 32. seje mestnega sveta, ki je bila 22. oktobra 2009

Zapisnik

5. Poročilo o izdanih sklepih 33. seje mestnega sveta z dne 19. novembra 2009

Poročilo

6. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestnega člana v komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

7. Obvezna razlaga 3. odstavka 34. člena odloka o PUP-ih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice ter obrazložitev

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (neuradno prečiščeno besedilo)

8. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o začetku priprave OPPN Soške Vile

Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške Vile ter obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške Vile

Grafični prikaz območja

9. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje pozidave Soške vile v Solkanu (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Stanovanjsko naselje v Solkanu"

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Stanovanjsko naselje v Solkanu"

10. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

11. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 8 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom

Sklep o potrditvi osnutka aneksa št. 8 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom ter obrazložitev

Aneks št. 8 k pogodbi o medsebojnih obveznostih št. 465-03-48/2004 z dne 09.12.2005

12. Predlog sklepa o prenosu hišniškega stanovanja v last MONG

Sklep o prenosu hišniškega stanovanja v last MONG ter obrazložitev

13. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz območja

14. Predlog dopolnitve letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja del parc. št. 672/2 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja del parc. št. 672/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz območja

15. Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 682/28 za 670/38, in 670/39 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 682/28 za 670/38, in 670/39 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz parcele 682/7 k.o. Nova Gorica

Grafični prikaz parcele 682/24 k.o. Nova Gorica

Grafični prikaz parcele 682/25 k.o. Nova Gorica

Grafični prikaz parcele 682/28 k.o. Nova Gorica

Grafični prikaz parcele 670/38 k.o. Nova Gorica

Grafični prikaz parcele 670/39 k.o. Nova Gorica

16. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/10 k.o. Bate
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2949/10 k.o. Bate

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/10 k.o. Bate ter predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2949/10 k.o. Bate in obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz območja

17. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc.št. 1711/3 k.o. Bate

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc.št. 1711/3 k.o. Bate ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Grafični prikaz območja

18. Predlog dopolnitve letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2009 – prodaja poslovnega prostora na Cankarjevi 60 v Novi Gorici

Dopolnitev letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2009 – prodaja poslovnega prostora na Cankarjevi 60 v Novi Gorici ter obrazložitev


Mirko Brulc
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti