Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

35. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. januarja 2010, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 15. januar 2010
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 13. januar 2010


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 21. januarja 2010, ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 33. seje mestnega sveta, ki je bila 19. novembra 2009

Zapisnik

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 34. seje mestnega sveta z dne 17. decembra 2009

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju članov v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

6. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (druga obravnava)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

7. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (druga obravnava)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

8. Predlog pravilnika o urejanju in čiščenju javnih površin v MONG

Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Grafična priloga – vzdrževanje javnih prometnih površin - košnja

Grafična priloga – vzdrževanje javnih prometnih površin – pobiranje navlake

Grafična priloga – vzdrževanje javnih prometnih površin - pometanje

9. Predlog programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2010

Program dela Mestnega sveta MONG za leto 2010

10. Predlog sklepa o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Sklep o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in obrazložitev

Konvencija o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje - statut

11. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve predloga OPPN Cesta na Bonetovšče

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve predloga OPPN Cesta na Bonetovšče in obrazložitev

12. Predlog odloka o OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (druga obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt Bonetovšče-Fajdigovšče

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče – spremenjeni osnutek

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času ponovne javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitev

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času ponovne javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče

Perspektivnost pozidave - inženirsko geološka presoja

Predlog parcelacije

Zazidalna situacija

Zbirna situacija komunalnih vodov

Cestno omrežje z meteorno kanalizacijo

Elektro, TK in KTV omrežje

Vodovod in kanalizacija

Ureditveno območje na zemljiško katastrskem načrtu

13. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče

14. Predlog odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

15. Predlog sklepa o prenosu trisobnega stanovanja na Kidričevi ul. 34/c v Novi Gorici v last MONG

Sklep o prenosu trisobnega stanovanja na Kidričevi ul. 34/c v Novi Gorici v last Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

16. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – predlog svetnika Antona Kosmačina v zvezi z Urbano

Sklep št. SK 462-58/96 z dne 23. 11. 2009

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2009, št. SK462-58/96, z dne 17.12.2009

Dogovor MONG in Urbana d.o.o.


17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2533/10 k.o. Banjšice
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja parc. št. 2533/10 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2533/10 k.o. Banjšice, predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja parc. št. 2533/10 k.o. Banjšice ter obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz območja, parcela št. 2533/10, k.o. Banjšice


Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350 -115.


Mirko Brulc
ŽUPAN


Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti