Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

37. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. marca 2010, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 12. marec 2010
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 11. marec 2010

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 18. marca 2010, ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog sklepa o seznanitvi s strokovnimi podlagami urbanistične in arhitektonske zasnove kot podlage za izdelavo prostorskega akta za Univerzo v Novi Gorici

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Park znanja ter obrazložitev

Grafični prikaz območja

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Potrditev zapisnika 35. seje mestnega sveta, ki je bila 21. januarja 2010

5. Poročilo o izdanih sklepih 36. seje mestnega sveta z dne 18. februar 2010

Poročilo

6. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Goriške lekarne Nova Gorica ter obrazložitev

7. Predlog sprememb in dopolnitev tarifnega sistema za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine in vzdrževalnine
Predlog sprememb in dopolnitev tarifnega sistema za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin

Sprememba in dopolnitev Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine in vzdrževalnine, Sprememba Tarifnega sistema za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin ter obrazložitev

Uvajanje nove metodologije obračuna storitve oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Izračuni stroškov po vrstah priključkov

Tabela porabe vode v m3 na prebivalca na mesec in porabe v m3 na priključek na mesec

Vrste stroškov glede na lastništvo in vrsto opreme – grafični prikaz


8. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZBDVs (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN ZBDVs

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZBDVs ter obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt ZBDVs

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta ZBDVs ter obrazložitev

Parcelacijski načrt

Pregledna situacija

Situacija komunalnih naprav

Programska ureditvena situacija

Zakoličbena situacija

9. Predlog odloka o spremembi odloka o mestnem gozdu Panovec (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o mestnem gozdu Panovec ter obrazložitev

Odlok o mestnem gozdu Panovec

10. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o začetku priprave OPPN Ajševica

Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica ter obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica

11. Predlog odloka o ukinitvi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Ajševica

Odlok o ukinitvi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica ter obrazložitev

12. Predlog odloka o OPPN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter obrazložitev

Besedilo podrobnega načrta

Prikaz infrastruktur in ureditev potrebnih za varovanje okolja

Prikaz območja z obstoječim parcelnim stanjem in programi po veljavnem LN

Pregledna situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji

Ureditvena in zazidalna situacija

Situacija za zakoličbo

Osnutek prostorskega načrta za javno razgrnitev

Priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta

Okoljsko poročilo


13. Problematika nepremičnine na Kidričevi ul. 9 v Novi Gorici (predlagatelj svetnik Miran Müllner)

Problematika nepremičnine na Kidričevi ul. 9 v Novi Gorici (predlagatelj svetnik Miran Müllner)

Sklepi

Obrazložitev sklepov

Svetniška vprašanja

Zakon o zemljiški knjigi

Zakon o političnih strankah

Izsek iz zapisnika MS

Pisno poslansko vprašanje

Izsek iz časopisa Dnevnik

Grafična priloga – parcela 672/12 k.o. Nova Gorica


14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik – neuradno prečiščeno besedilo

15. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan – neuradno prečiščeno besedilo

16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk – neuradno prečiščeno besedilo

17. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

19. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan – neuradno prečiščeno besedilo

20. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas – neuradno prečiščeno besedilo


21. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

22. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

23. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

24. Predlog sklepa o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2009 nameni za nakup osnovnih sredstev

Sklep o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2009 nameni za nakup osnovnih sredstev ter obrazložitev

25. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2935/18 k.o. Bate
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja parc. št. 2935/18 k.o. Bate

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2935/18 k.o. Bate in predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja parc. št. 2935/18 k.o. Bate ter obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene parcele

Grafični prikaz območja

26. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na šestih parcelah v k.o. Šmaver

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na šestih parcelah v k.o. Šmaver in obrazložitev


Mirko Brulc
ŽUPAN
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti