Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

39. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. maja 2010, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 20. maj 2010
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 20. maj 2010

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 27. maja 2010, ob 14.00 uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 37. seje mestnega sveta, ki je bila 18. marca 2010
Potrditev zapisnika 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 23. marca 2010

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 38. seje mestnega sveta z dne 22. april 2010, nadaljevanja 38. seje mestnega sveta z dne 6. maj 2010 in 9. izredne seje mestnega sveta z dne 6. maj 2010

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju članov skupščine EZTS in obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Kozara Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in MONG (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

7. Predlog sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan

Sklep sveta KS Solkan o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta KS Solkan

Sklep sveta KS Rožna Dolina o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta KS Rožna Dolina

Sklep sveta KS Nova Gorica o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta KS Nova Gorica

Sklep sveta KS Branik o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta KS Branik

Sklep sveta KS Kromberk o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta KS Kromberk

8. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o mednarodnem sodelovanju MONG v letu 2009

Sklep o seznanitvi s poročilom o mednarodnem sodelovanju MONG v letu 2009 ter obrazložitev

Poročilo Komisije za mednarodne odnose o mednarodnem sodelovanju Mestne občine Nova Gorica v letu 2009

Zapisnik 11. Srečanja treh uprav

Poročilo Komisije za mednarodne odnose o mednarodnem sodelovanju krajevnih skupnosti, zavodov in raznih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2009

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica in obrazložitev

10. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika RS za parc. št. 1306, 1307 in 1311/2 k.o. Nova Gorica – gradnja študentskega doma v Novi Gorici

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika RS za parc. št. 1306, 1307 in 1311/2 k.o. Nova Gorica – gradnja študentskega doma v Novi Gorici in obrazložitev

Pismo o nameri z namenom izgradnje študentskega doma na območju Mestne občine Nova Gorica

11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevozih v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

12. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delu Zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2009

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu Zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2009 in obrazložitev

Poročilo o delu Zavoda GOLEA za leto 2009

Letno poročilo AJPES za leto 2009

Plan dela Zavoda GOLEA za leto 2010

12.A Predlog sklepa v zvezi z Lokalnim energetskim konceptom MONG

Sklep v zvezi z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu LEK Mestne občine Nova Gorica za leto 2009

Plan aktivnosti po akcijskem načrtu LEK Mestne občine Nova Gorica za leto 2010

13. Predlog sklepa o sprejemu poslovnega poročila o delu JP KENOG za leto 2009

Sklep o sprejetju poslovnega poročila o delu Javnega podjetja KENOG za leto 2009 in obrazložitev

Letno poročilo o delu Javnega podjetja KENOG za leto 2009

Zapisnik 10. Seje nadzornega sveta javnega podjetja KENOG

14. Predlog sklepa o sprejemu poslovnega poročila o delu JP Mestne storitve, d.o.o. za leto 2009

Sklep o sprejemu poslovnega poročila o delu javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o. za leto 2009 in obrazložitev

Poslovno poročilo o delu javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o. za leto 2009

15. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka OPPN ZBDVs

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ZBDVs ter obrazložitev

Zapisnik – javna obravnava KS Solkan

Zapisnik _ javna obravnava MONG

16. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja parc. št. 3322/2 k.o. Solkan

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja parc. št. 3322/2 k.o. Solkan in obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz območja

17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1067/6 k.o. Trnovo
Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 1067/6 s parc. št. 1304/1 in 59/3 k.o. Trnovo

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1067/6 k.o. Trnovo in dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 1067/6 s parc. št. 1304/1 in 59/3 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz območja parcela:1067/6, ko.o. Trnovo

Grafični prikaz območja parcela: 1304/1, ko.o. Trnovo

Grafični prikaz območja parcela: 59/3, ko.o. Trnovo

18. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup parc. št. 707/1 k.o. Dornberk

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup parc. št. 707/1 k.o. Dornberk in obrazložitev

Grafični prikaz območja parcela: 707/1 k.o. Dornberk

19. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup parc. št. 805/9, 805/3, del 805/4, del 812/1, del 812/9, del 815/14, del 805/5, 805/7, 805/6 k.o. Nova Gorica in menjava parc. št. 806/8 in del 805/2 za parc.št. 196/3 k.o. Rožna Dolina

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup parc. št. 805/9, 805/3, del 805/4, del 812/1, del 812/9, del 815/14, del 805/5, 805/7, 805/6 k.o. Nova Gorica in menjava parc. št. 806/8 in del 805/2 za parc.št. 196/3 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

20. Dokončno poročilo NO MONG v zvezi z Javnim podjetjem Komunalna energetika Nova Gorica d.d.

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v zvezi z Javnim podjetjem Komunalna energetika Nova Gorica d.d

21. Dokončno poročilo NO MONG v zvezi s KS Solkan

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v zvezi z KS Solkan

22. Dokončno poročilo NO MONG v zvezi z opravljenim nadzorom na proračunskih postavkah Golea, Energetski koncept, Širitev toplovodnega omrežja ter Subvencioniranje porabe plina

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v zvezi z opravljenim nadzorom na proračunskih postavkah Golea, Energetski koncept, Širitev toplovodnega omrežja ter Subvencioniranje porabe plina

23. Dokončno poročilo NO MONG v zvezi z opravljenim nadzorom na proračunski postavki – Plačila po pogodbah o delu – MS ter Izvedba protokolarnih dogodkov za leto 2007

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v zvezi z opravljenim nadzorom na proračunski postavki – Plačila po pogodbah o delu – MS ter Izvedba protokolarnih dogodkov za leto 2007

24. Dokončno poročilo NO MONG v zvezi z izvršenim nadzorom na proračunski postavki Izdelava projektne dokumentacije ter Strateški prostorski akti za leto 2007, številka 011-22/2007

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v zvezi z opravljenim nadzorom na proračunski postavki Izdelava projektne dokumentacije ter Strateški prostorski akti za leto 2007, številka 011-22/2007

25. Dokončno poročilo NO MONG v zvezi s KS Ozeljan.

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v zvezi z KS Ozeljan

Mirko Brulc
ŽUPAN


Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti