Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 16. decembra 2010, ob 16.00 uri

DATUM OBJAVE 10. december 2010
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 9. december 2010Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 16. decembra 2010 ob 16. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje mestnega sveta, ki je bila 11. novembra 2010

2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Poročilo o izdanih sklepih konstitutivne seje mestnega sveta z dne 11. november 2010

Poročilo

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici in obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije predsednice sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica, sklep o imenovanju nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata svetnice Elvire Šušmelj in svetnika Nika Jurce v Mestne svetu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev.

Sklep o imenovanju članov odbora za prostor in obrazložitev

Sklep o imenovanju članov odbora za gospodarstvo in obrazložitev

Sklep o imenovanju članov odbora za kulturo, šolstvo in šport ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov odbora za socialno varstvo in zdravstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov statutarno-pravne komisije ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za mednarodne odnose ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za peticije in enake možnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev

5. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

6. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk
Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7964/1 za parc. št. 5459/2 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk, predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7964/1 za parc. št. 5459/2 k.o. Dornberk ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Grafični prikaz – parcela št. 5459/2 k.o. Dornberk

Grafični prikaz – parcela št. 7964/1 k.o. Dornberk

7. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja nepremičnine parc. št. 423/16 k.o. Rožna Dolina

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja nepremičnine parc. št. 423/16 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz nepremičnine – parcela št. 423/16 k.o. Rožna Dolina

8. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 1184/13 k.o. Prvačina

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 1184/13 k.o. Prvačina ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine po tržni metodi

Grafični prikaz nepremičnine – parcela št. 1184/13 k.o. Prvačina


9. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – brezplačen prenos parcel v k.o. Lokovec na MONG

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – brezplačen prenos parcel v k.o. Lokovec na Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz nepremičnin

10. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Republika Slovenija na delu parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Republika Slovenija na delu parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice

Grafični prikaz – PGD sprememba1 – lokacijski podatki

Pogodba o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica


11. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin v k.o. Nova Gorica med Hypo Leasingom in MONG zaradi nameravane rekonstrukcije križišča pri Komunali

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin v k.o. Nova Gorica med Hypo Leasingom in MONG zaradi nameravane rekonstrukcije križišča pri Komunali ter obrazložitev

Cenitveno poročilo nepremičnine

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz nepremičnin


12. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom

Sklep o potrditvi osnutka aneksa št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom ter obrazložitev

Aneks št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih št. 465-03-48/2004 z dne 9.12.2005

Pogodba o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom

Aneks št. 1

Aneks št. 2

Aneks št. 3

Aneks št. 4

Aneks št. 5

Aneks št. 6

Aneks št. 7

Aneks št. 8

13. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica.

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine po tržni metodi

Grafični prikaz – parcela št. 715/2 k.o. Nova Gorica

Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti