Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 31. marca 2011, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 25. marec 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 23. marec 2011V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 31. marca 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. marca 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

GOLEA – zapis razgovora na KENOG-u glede oskrbe z daljinsko toploto mesta Nova Gorica – 30.10.2010

GOLEA – zapis razgovora na KENOG-u glede oskrbe z daljinsko toploto mesta Nova Gorica – 14.12.2010

Javno podjetje KENOG – odgovori na zahteve podpisanih stanovalcev Gradnikove brigade št. 19

Javno podjetje KENOG – pritožbe odjemalcev toplote po vgradnji merilnikov

Javno podjetje KENOG – ocena ogrevanja – informacija za nadzorni svet

Turistična zveza TIC Nova Gorica – pregled dela 2010

Odgovor svetniku Miranu Müllnerju zaradi nestrinjanja s prejetim odgovorom v zvezi z strategijo igralništva

Zapisnik prve seje Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik druge seje Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik tretje seje Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Sklep o imenovanju članov Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji


3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 4. seje mestnega sveta z dne 10. marca 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izdaja pozitivnega mnenja k imenovanju kandidatov za ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa proračuna MONG za leto 2010

Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in poročilo o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – posebni del

7. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2011 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2011 - 2014

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitev

Odgovori na pobude in pripombe svetnikov Mestnega sveta ob obravnavi proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Priloga 1- Kadrovski načrt za leti 2011/2012

Priloga 2 – poročilo - sofinanciranje otroških in mladinskih projektov in programov v letih 2009 in 2010

Priloga 3 – obrazložitev razrešitve subvencioniranja dijaških vozovnic in osnutek odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga 4a - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – obrazložitev finančnega načrta za leto 2011

Priloga 4b - Stanovanjski sklad - Finančni načrt 2011 in Realizacija finančni načrt 2010

Priloga 5 – avtobusni prevozi – podrobnejša obrazložitev k predlogu proračuna za leto 2011


8. Predlog odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

9. Predlog odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

10. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2011

Letni programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

11. Predlog letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2011

Letni programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti