Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

12. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 17. november 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 17. november 2011V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 24. novembra 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 22. avgusta 2011
Potrditev zapisnika 10. seje mestnega sveta, ki je bila 29. septembra 2011


2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Razlaga določbe statuta Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 11. seje mestnega sveta z dne 27. oktobra 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Center za socialno delo Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MONG (prva obravnava)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

7. Predlog sklep o sprejemu Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica ter Akcijskega načrta in o sodelovanju v projektu »Občina po meri invalidov«

Sklep o sprejemu Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica ter Akcijskega načrta in o sodelovanju v projektu »Občina po meri invalidov« ter obrazložitev

Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2012 - 2015

Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica

8. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa mestnega sveta v zvezi z navajanjem osebnih podatkov v obrazložitvah sprememb letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja MONG

Sklep o razveljavitvi sklepa mestnega sveta v zvezi z navajanjem osebnih podatkov v obrazložitvah sprememb letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

9. Predlog letnega programa prodaje finančnega premoženja – prodaja dela poslovnega deleža v družbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Letni program prodaje finančnega premoženja – prodaja dela poslovnega deleža v družbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Tabela delitve deležev družbenikov RRA

10. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc. št. 356/8 k.o. Lokovec

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – prodaja solastniškega deleža parc. št. 356/8 k.o. Lokovec ter obrazložitev

Geografski prikaz parcele 356/8 k.o. lokovec

11. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – brezplačna pridobitev dela zemljišč na območju Qlandie

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – brezplačna pridobitev dela zemljišč na območju Qlandie ter obrazložitev


Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti