Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

15. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15.3.2012, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 08. marec 2012
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka:          900-1/2012-3
Nova Gorica, 2. marec 2012 

V A B I L O 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem
 
15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 15. marca 2012 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 17. januarja 2012 in 14. seje mestnega sveta, ki je bila 2. februarja 2012 

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 

4. Poročilo o izdanih sklepih 14. seje mestnega sveta z dne 2. februar 2012 

Poročilo 

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Bojanu Bratini in obrazložitev 

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica in obrazložitev  

6. Predlog sklepa o seznanitvi z analizo gospodarskega stanja v MONG in s programi za spodbujanje gospodarskega razvoja občine 

Sklep o seznanitvi z analizo gospodarskega stanja v MONG in s programi za spodbujanje gospodarskega razvoja občine ter obrazložitev 

Poslovne cone 

Poslovna cona Branik 

Poslovna cona Čepovan 

Poslovna cona Lokovec 

Poslovna cona Kromberk Meblo 

Poslovna cona Ajševica  

Poslovna cona Solkan 

Poslovna cona Šempas  

Poslovna cona Trnovo  

Poslovna cona Kromberk  

Poslovna cona Prvačina  

Poslovna cona Rožna Dolina  

Poslovna cona Solkan SIA  

7. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2013   
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del  

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del  

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016  

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev  

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev 

Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013

8. Predlog odloka o ustanovitvi razvojnega sveta severne Primorske (goriške razvojne) regije (prva obravnava) 

Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta severne Primorske (goriške razvojne) regije ter obrazložitev  

9. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih MONG (hitri postopek)  

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Mestne občine Nova gorica in obrazložitev  

10.  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (hitri postopek)  

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev  

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica  

11. Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (hitri postopek) 

Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo  

12. Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Dornberk (hitri postopek) 

Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Dornberk ter obrazložitev 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Dornberk – neuradno prečiščeno besedilo  

13. Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010  

Sklep o izdaji soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010, ki ga je sprejel Nadzorni svet Javnega sklada dne 14. 4. 2011 ter obrazložitev

Poslovno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010  

Poročilo o opravljeni reviziji dela poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010 

Sklep Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  

Povzetek revizijskih ugotovitev in priporočil na osnovi revizijskega pregleda poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v letu 2010  

14. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta MONG za leto 2011 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2012  

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta MONG za leto 2011 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2012 ter obrazložitev  

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plan aktivnosti za leto 2012 za Mestno občino Nova Gorica  

Priloga 2 obrazec letnega poročila  

15. Predlog pravilnika o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov  

Pravilnik o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter obrazložitev

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov  

16. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju MONG  

Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju MONG ter obrazložitev  

Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju MONG  

17. Predlog sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju MONG in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica za leto 2012  

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju MONG in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica za leto 2012 ter obrazložitev  

Predlog letnega program izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov za leto 2012  

18. Predlog sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cesta na območju MONG za leto 2012  

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cesta na območju MONG za leto 2012 ter obrazložitev  

Preglednica letnih programov – priloga A  

Letni program Komunala – priloga B1  

Letni program Želva - Priloga B2  

Letni program Komunala ceste – Priloga B3  

Letni program CPG –Priloga B4  

19. Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 457/3 k.o. Rožna Dolina  

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 457/3 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev  

Geografski prikaz parc. št. 457/3 k.o. Rožna Dolina  

20. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 222/1 k.o. Stara Gora  

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 222/1 k.o. Stara Gora ter obrazložitev  

Geografski prikaz parc. št. 222/1 k.o. Stara Gora  

21. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice Adriaplinu, d.o.o. Ljubljana na zemljišču parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica  

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice Adriaplinu, d.o.o. Ljubljana na zemljišču parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev  

Geografski prikaz parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica     

Matej Arčon 
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti