Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

19. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 5. julija 2012 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 29. junij 2012
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka:          900-10/2012-27
Nova Gorica,  26. junija 2012


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 5. julija 2012 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 18. seje mestnega sveta, ki je bila dne 14. junija 2012

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izdanih sklepih 18. seje mestnega sveta z dne 14. junija 2012

Poročilo o izdanih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Sklep o imenovanju v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter sklep o imenovanju  nadomestnega člana v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2012 

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2011 ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom Kulturnega doma Nova Gorica za leto 2011 ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2011

Program in finančni načrt Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2012

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z letnim poročilom Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi z letnim poročilom Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 ter obrazložitev

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica – letno poročilo za poslovno leto 2011

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica – program dela in finančni načrt za poslovno leto 2012

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa v MONG za leto 2011 in s stanjem mestnega potniškega prometa v MONG

Sklep o seznanitvi z letnim poročilom družbe Avrigo d.d., za leto 2011 in s stanjem v mestnem potniškem prometu ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa za leto 2011

Racionalizacija mestnega prometa v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter Vrtojba

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnim poročilom Regijske razvojne agencije RRA Severne Primorske in finančnim poročilom za leto 2011

Sklep o seznanitvi s finančnim poročilom RRA za leto 2011 ter obrazložitev

Poročilo o delu za leto 2011 Regijske razvojne agencije severne Primorske

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj  malega gospodarstvo Goriške za leto 2012

Sklep o izdaji soglasja k finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012 ter obrazložitev

Sklep Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstvo Goriške

Finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012

12.    Predlog Sklepa o potrditvi aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica

Sklep o potrditvi aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica ter obrazložitev

Aneks št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica

Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij glede zagotovitve prehodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Koncesijska pogodba za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

13.    Predlog Sklepa o podaji predhodnega soglasja KS Šempas za nakup poslovnega prostora in pripadajočega dvorišča, parc. št. 558/3 S k.o. Šempas

Sklep o podaji soglasja KS Šempas za nakup nepremičnine ter obrazložitev

14.    Predlog Dogovora z družbo Immorent d.o.o., Ljubljana 

14. a    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Ob železniški postaji v Novi Gorici (druga obravnava)
   
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Ob železniški postaji v Novi Gorici ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Ob železniški postaji v Novi Gorici

15.    Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 5228/1 k.o. Šmihel 

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 – prodaja parc. št. 5228/1 k.o. Šmihel ter obrazložitev

Geografski prikaz -  parc. št. 5228/1 k.o. Šmihel 

16.    Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012  - nakup parc. št. 4699/3 k.o. Šmihel

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012  - nakup parc. št. 4699/3 k.o. Šmihel ter obrazložitev

Geografski prikaz - parc. št. 4699/3 k.o. Šmihel

17.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi dogovora št. 478-169/2007 z dne 20. 7. 2007, sklenjenega med MONG in Gratel d.o.o.

Sklep o podaji soglasja k spremembi dogovora št. 478-169/2007 z dne 20. 7. 2007, sklenjenega med MONG in Gratel d.o.o. ter obrazložitev

Dogovor št. 478-169/2007 z dne 20. 7. 2007, sklenjen med MONG in Gratel d.o.o.

Služnostna pogodba


Gradivo za točki 6. in 14. bodo svetniki prejeli naknadno. 
             Matej Arčon
      ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti