Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

20. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. septembra 2012 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 13. september 2012
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-11/2012-19
Nova Gorica,  10. septembra 2012


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 20. septembra 2012 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 19. seje mestnega sveta, ki je bila dne 5. julija 2012 in 4. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 17. julija 2012

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izdanih sklepih 19. seje mestnega sveta z dne 5. julija 2012 in 4. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 17. julija 2012,
Poročilo o izvršenih sklepih pretekle seje Mestnega sveta MONG

Poročilo o izdanih sklepih 19. seje in 4. izredne seje

Poročilo o izvršenih sklepih sprejetih na sejah mestnega sveta

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Sklep o predlaganju članov v strokovni svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče ter obrazložitev


6.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2012 v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2012 

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2012 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2012

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6.2012  - splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6.2012  - posebni del
 
7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu MONG za leto 2012  (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 ter obrazložitev

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 - splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 - posebni del

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v
letu 2012 ter obrazložitev


Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica
v letu 2012 ter obrazložitev8.    Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave za MONG (prva obravnava) 

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na turističnem območju Smaragdne poti (prva obravnava)

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti ter obrazložitev

10.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG

Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Predlogi cene programov v vrtcih - 1.9.2012:
 
Osnovna šola Branik

Osnovna šola Čepovan

Osnovna šola Dornberk

Osnovna šola Solkan

Osnova šola Šempas

Vrtec Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Vrtca Nova Gorica za leto 2011, Letnim delovnim načrtom Vrtca Nova Gorica za šolsko leto 2011/2012 in Finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Vrtca Nova Gorica za leto 2011, Letnim delovnim načrtom Vrtca Nova Gorica za šolsko leto 2011/2012 in Finančnim načrtom za leto 2012 ter obrazložitev

Vrtec Nova Gorica – letno poročilo za koledarsko leto 2011

Vrtec Nova Gorica – letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012

Vrtec Nova Gorica – finančni načrt za leto 2012

 
12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Javne zavoda za šport Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Javne zavoda za šport Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 ter obrazložitev

Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2011

Javni zavod za šport Nova Gorica – finančni plan za leto 2012 in predlog plana za leto 2013

Plan dela in finančni načrt Javnega zavoda za šport Nova gorica za leto 2012
 

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu in finančnim poročilom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu in finančnim poročilom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 ter obrazložitev

Poročilo o delu in finančno poročilo Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2011

Finančni načrt Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica s programom dela za leto 2012

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi z dvoletnim Poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. Nova Gorica glede na prihranjene energije na račun vgradnje delilnikov, aktivnosti na področju ugotavljanja izgub v toplovodnem omrežju in simulacija poslovanja podjetja brez zagotavljanja sredstev za investicijsko vzdrževanje 

Sklep o seznanitvi z dvoletnim Poročilom Javnega podjetja KENOG glede prihranjene energije na račun vgradnje delilnikov, z aktivnostmi na področju ugotavljanja izgub v toplovodnem omrežju ter s simulacijo poslovanja brez zagotavljanja sredstev za investicijsko vzdrževanje ter obrazložitev.

Poročanje v zvezi s sklepom Mestnega sveta št. 309-2/2012- 6 – prihranek energije na račun vgradnje števcev 

Poročanje v zvezi s sklepom Mestnega sveta št. 309-2/2012- 6 – simulacija poslovanja

Poročanje v zvezi s sklepom Mestnega sveta št. 309-2/2012- 6 – odprava izgub v toplovodnem omrežju

15.    Predlog Sklepa o sprejetju letnega  poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Sklep o sprejetju letnega  poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Sklep Nadzornega sveta javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica

16.    Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnin parc. št. *558/3 k.o. Šempas; parc. št. 1062, do ⅔ parc. št. 1064/1, 1064/2 vse k.o. Kromberk ter do ½ 1068/7 in 1068/10 obe k.o. Kromberk; parc. št. 6590/3 in 6588 obe k.o. Dornberk

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v leti 2012 ter obrazložitev 

Poročilo o oceni tržne vrednosti gradbenih parcel št. 1062, 1064/1, 1064/2, 1068/7 in 1068/10 k.o. Kromberk

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine  parc. št. 6590/3 k.o. Dornberk

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč – parc. št. 6588 k.o. Dornberk

Geografski prikaz parcel št. 1064/1, 1064/2, 1062, 1068/7, 1068/10 vse k.o. Kromberk

Geografski prikaz parcel št. 6588 in 6590/3 obe k.o. Dornberk

Geografski prikaz parcel št. *558/3 k.o. Šempas

17.    Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 – prodaja nepremičnin parcel št. 816/1, 815/1 in 815/4 vse k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v leti 2012 ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Geografski prikaz parcel št. 816/1, 815/1 in 815/4 vse k.o. Nova Gorica 


18.    Predlog Sklepa o podaji mnenja k vlogi družbe ALEA IACTA d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba

Sklep o podaji mnenja k vlogi družbe ALEA IACTA d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba ter obrazložitev

19.    Predlog Odloka o razglasitvi Židovske kapelice v Rožni Dolini za kulturni spomenik (prva obravnava).

Odlok o razglasitvi Židovske kapelice v Rožni Dolini za kulturni spomenik ter obrazložitev

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika

Dopis Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, z dne 5.9.2012

Dopis Krajevne skupnosti Rožna Dolina, z dne 20. 7. 2012.  

 Matej Arčon
  ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti