Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

25. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. februarja 2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 15. februar 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-17/2012
Nova Gorica,  11. februarja 201

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 21. februarja 2013 ob 14. uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloge 1 - 5

Priloga 6

Priloga 7

Dodatna odgovora na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila dne 24. januarja 2013

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah (predlagatelj svetnik Gregor Veličkov)

Sklep o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah ter obrazložitev

Novogoriški del Trnovske planote – Inicialni razvojni načrt turistične rabe območja

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Obrazložitev odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2013 - 2017

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Obrazložitev kadrovskega načrta Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Kadrovski načrt za Organ skupne občinske uprave – Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brada za leto 2013

Obrazložitev kadrovskega načrta za Organ skupne občinske uprave – Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brada za leto 2013

Dopolnitev letnega načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev februar 2013

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev februar 2013

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu ter obrazložitev

Obrazec za pregled cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013

10. Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (prva obravnava)

Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

11. Predlog Sklepa o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v MONG v letu 2012

Sklep o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v Mestni občini Nova Gorica  v letu 2012 ter obrazložitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Brezposelnost na območju, ki ga pokriva Območna služba Nova Gorica v obdobju januar – december 2012

12. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013 ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

Letni plan aktivnosti po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki

13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica

15. Predlog Sklepa o predhodnem soglasju mestnega sveta k pričetku postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

Sklep o predhodnem soglasju mestnega sveta k pričetku postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu ter obrazložitev

Grafična priloga

17. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas ter obrazložitev

Geografski prikaz

18. Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. 2302 Kromberk

Sklep o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. Kromberk ter obrazložitev


Matej Arčon

ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti