Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

26. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. marca 2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 15. marec 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-5/2013-26
Nova Gorica,  14. marca 2013

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 21. marca 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 2013  


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga 1 – pojasnilo Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica

Priloga 2 – poročilo o lastninskem preoblikovanju Komunale

Dodatna odgovora

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta, ki je bila dne 21. februarja 2013

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predsednika odbora za gospodarstvo, sklep o imenovanju nadomestnega predsednika odbora za gospodarstvo ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dornberk ter obrazložitev

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb

Sklep o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb ter obrazložitev

Elaborat o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

7.    Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (druga obravnava)

Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju Severne Primorske (Goriške statistične regije)

Sklep o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju Severne Primorske ter obrazložitev

ZZV Nova Gorica, Aktivni pristop k uresničevanju alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju Severne Primorske

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, poslovnim poročilom za leto 2012 in finančnim načrtom za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, poslovnim poročilom za leto 2012 in finančnim načrtom za leto 2013 ter obrazložitev

Poslovno poročilo za leto 2012

Letni delovni načrt za šolsko leto 2012 - 2013


10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2012, programom dela in finančnim načrtom za leto 2013

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2012, programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 ter obrazložitev

Letni delovni načrt Mladinskega centra Nova Gorica ta leto 2013

Poslovni poročilo Mladinskega centra Nova Gorica ta leto 2012

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

Sklep o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


12.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, finančnega načrta za leto 2013 in izhodišč za pripravo strategije delovanja sklada v obdobju 2014 – 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, finančnega načrta za leto 2013 in izhodišč za pripravo strategije delovanja sklada v obdobju 2014 – 2021 ter obrazložitev

Bilanca prihodkov in odhodkov

Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 in 2014

Letno poročilo javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Bilanca stanja na dan 31.12.2012

Sklep Nadzornega sveta o sprejetju finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 in 2014

Ključne točke za izdelavo analize stanovanjskega trga na območju Mestne občine Nova Gorica

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013

Sklep o podaji soglasja k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013 ter obrazložitev

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške o sprejetju poslovnega in finančnega načrta sklada

14.    Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež do 2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora.

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež do 2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora ter obrazložitev

Ocena tržne vrednosti nepremičnin

Grafična priloga

15.    Predlog Sklepa o potrditvi spremenjenih prilog h Koncesijski pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa.

Sklep o potrditvi spremenjenih prilog h Koncesijski pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa ter obrazložitev

Vozni redi avtobusnih prog

Standardna kalkulacija
 

Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti