Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

29. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 11. julija 2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 04. julij 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-9/2013-30
Nova Gorica,  3. julija 2013

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 11. julija 2013 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013
 
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga 1- program Dora

Priloga 2 – skupina graditeljev Bonetovšče - Fajdigovšče

Priloga 3 – pobuda člana mestnega sveta Antona Petrovčiča

Priloga 4 – pojasnilo glede uporabe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Priloga 5 – sklep Sveta regije severne Primorske Goriške statistične regije

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu člana komisije za mednarodne odnose ter sklep o imenovanju nadomestnega člana in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu predstavnika Mestne občine Nova Gorica v skupščini EZTS ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika in obrazložitev

6. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1.1. do 30.6.2013

Realizacija proračuna občine za obdobje 1.1. do 30.6.2013 – splošni del

Realizacija proračuna občine za obdobje 1.1. do 30.6.2013 – posebni del

7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2013

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2013


8. Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG

Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica in obrazložitev

9. Predlog Sklepa o potrditvi Variante V, ki izhaja iz izdelanega DIIP »Ureditev smučišča na Lokvah«

Sklep o potrditvi Variante V, ki izhaja iz izdelanega DIIP »Ureditev smučišča na Lokvah« ter obrazložitev

Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev smučišča na Lokvah

10. Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena (druga obravnava)

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena ter obrazložitev

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika

Grafična priloga 1

Grafična priloga 2

11. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc.št. 438/2 k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2  in 486/2 k.o. Kromberk

Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – nakup parc.št. 438/2 k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2  in 486/2 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v Mestne občine Nova Gorica letu 2013, dopolnitev julij 2013

12. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 1047/7 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine nova Gorica v letu 2013 – prodaja parc.št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 1047/7 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine nova Gorica v letu 2013, dopolnitev julij 2013

13. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 - uveljavljanje predkupne pravice za nakup solastniškega deleža v poslovni stavbi na Kidričevi ulici 13 v Novi Gorici

14. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa Svit za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa Svit za leto 2012 ter obrazložitev

Poročilo o delovanju programa Svit od 1.1. do 31.12.2013

15. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o.

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. ter obrazložitev

Mestne storitve, poslovno poročilo za leto 2012

16. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2007 – 2012

Sklep o seznanitvi s Poročilom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2007 – 2012 ter obrazložitev

Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2007 – 2012

Raziskava o uporabi drog med šolsko populacijo v Mesni občini Nova Gorica

17. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2012

Finančni načrt in program Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2013

18. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo ter obrazložitev

Zdravstveni dom Nova Gorica, letno poročilo za poslovno leto 2012

Zdravstveni dom Nova Gorica, program dela in finančni načrt za leto 2013

19. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo ter obrazložitev

Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo, letno poročilo za leto 2012

Program dela in finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo za leto 2013

20. Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo.

Sklep o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo ter obrazložitev

Združevanje zdravstvenih zavodov pripojitev

Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 28.7.2011. ter izhodišča za organizacijo, vodenje in združevanje javnih zdravstvenih zavodov

Gradivo za točko 7. in 13. bodo svetniki prejeli naknadno
 
Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti