Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

30. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. septembra 2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 13. september 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-11/2013-26
Nova Gorica,  10. septembra 2013

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 19. septembra 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 11. julija 2013

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 29. seje mestnega sveta, ki je bila 11. julija 2013

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnike Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Solkan ter obrazložitev

Sklep o imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica za nadomestnega člana komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 ter obrazložitev

Opis splošnega dela rebalansa

Skrajšana oblika proračunskih postavk, ki se spreminjajo – posebni del rebalansa

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2013 - 2016

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev

Priloga letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – rebalans september 2013

Priloga letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – rebalans september 2013

7.    Predlog Obvezne razlage 35. e člena Odloka o PUP za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga 35. e člena Odloka o PUP za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

7A Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče ter obrazložite   

Izsek iz odloka

7B Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče  ter obrazložitev

Izsek iz odloka

8.    Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG

Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica ter obrazložitev

Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih
prejemkov direktorjev


Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti
Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z večletnim finančnim okvirjem Evropske unije za obdobje 2014 – 2020

Sklep o seznanitvi z večletnim finančnim okvirjem Evropske unije za obdobje 2014 – 2020 ter obrazložitev

Predstavitev večletnega finančnega okvirja Evropske unije (VFO EU) in kohezijske politike za obdobje 2014-2020


11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 javnega podjetja KENOG d.o.o.

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 javnega podjetja KENOG d.o.o. ter obrazložitev

Kenog d.o.o. Letno poročilo 2012

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ter obrazložitev

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Poročilo o delu za leto 2012

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Ajpes finančni podatki

13.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica - besedilni del

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica - obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra in statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan ter obrazložitev

Grafične priloge :

Parcela parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo

Parcela parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice

Parcela parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice

Parcela parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina

Parcela parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan

Parcela parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan 
Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti