Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

31. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. oktobra 2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 11. oktober 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-15/2013-32
Nova Gorica,  8. oktobra 2013


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 17. oktobra 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 30. seje mestnega sveta, ki je bila 19. septembra 2013, nadaljevanja 30. seje mestnega sveta z dne 24. septembra 2013 in 9. Izredne seje mestnega sveta, ki je bila 24. septembra 2013 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 30. seje mestnega sveta, ki je bila 19. septembra 2013, nadaljevanja 30. seje mestnega sveta z dne 24. septembra 2013 in 9. Izredne seje mestnega sveta, ki je bila 24. septembra 2013    

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o razrešitvi člana v Odboru za prostor ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi člana V odboru za socialno varstvo in zdravstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za pripravo poročila o analizi vsebine letnega poročila Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica ter obrazložitev
 

Sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za prostor ter obrazložitev

Sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za socialno varstvo in zdravstvo ter obrazložitev


6. Poročilo o opravljenem nadzoru proračunske 10.121 – Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine

 

Nadzorni odbor - Poročilo o opravljenem nadzoru proračunske 10.121 – Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine

 

7. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2012
 

Nadzorni odbor - Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2012

 
8. Predlog Letnega programa športa v MONG za leto 2014


Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev


9. Predlog Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2014
 

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev

 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG (hitri postopek)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

 

Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

 

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

 

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov tehnične kulture v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica


13. Predlog Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG

Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Izračuni cen po vrtcih

 

14. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v MONG
 

Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


Elaborat o oblikovanju cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica


15. Predlog Pravilnika za obračun storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v MONG


Pravilnik za obračun storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o poteku investicije Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica


Sklep o seznanitvi s Poročilom o poteku investicije Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica ter obrazložitev

Projekt MIC Goriška regija - poročilo


17. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek – predlagatelj svetnik Aleš Jakin)


Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo


18. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 380/9 k.o. Trnovo


Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 380/9 k.o. Trnovo ter obrazložitev


Geografski prikaz - parc. št. 380/9 k.o. Trnovo


Priloge


19. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 775/16 k.o. Rožna Dolina


Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 775/16 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev


Geografski prikaz  parc. št. 775/16 k.o. Rožna Dolina


Priloge


20.  Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 - parc. št. 1568 k.o. Dornberk

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – parc. št. 1568 k.o. Dornberk ter obrazložitev


Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev oktober 2013

Matej Arčon
Župan

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti