Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Nadaljevanje 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 7.1.2014 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 31. december 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-18/2013-8
Nova Gorica,  27. decembra 2013

V  A  B  I  L  O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem nadaljevanje 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v TOREK, 7. januarja 2014 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:


6.    Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2014 

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2014


7.    Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan

Pobuda za spremembo števila članov sveta KS in volilnih enot v KS Rožna Dolina

Dopis za dopolnitev vlogeSklep statutarno pravne komisije

Odločba ustavnega sodišča


8.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (hitri postopek)

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica


9.    Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup (druga obravnava)

Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup


10.    Predlog Odloka o OPPN Vodovodna (prva obravnava)

Odlok o OPPN Vodovodna

Grafični prikaz – lega prostorske ureditve v širšem prostoru

Grafični prikaz – ureditvena situacija

Grafični prikaz – katastrski načrt s prikazom območja OPPN

Grafični prikaz – geodetski načrt s prikazom območja OPPN

Grafični prikaz – vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora

Grafični prikaz – ureditvena situacija

Grafični prikaz – zakoličbena situacija z varovanimi pasovi javne infrastrukture

Grafični prikaz – načrt odstranitve objektov

Grafični prikaz – prečna profila 01 in 02

Grafični prikaz – prečna profila 02 in 03

Grafični prikaz – prometno tehnična situacija

Grafični prikaz – zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja svez in prikaz vplivov in povezav s sosednjimi enotami urejanja glede priključevanja na javno infrastrukturo

Grafični prikaz – prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

Grafični prikaz – prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

Besedilo OPPN


11.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica


12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica


14.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnini parc. št. 2514/7 k.o. Banjšice in parc. št. 2935/16 k.o. Bate.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnini parc.št. 2514/7 k.o. Banjšice in parc.št. 2935/16 k.o. Bate

Grafični prikaz - parc.št. 2935/16 k.o. Bate

Grafični prikaz - parc.št. 2514/7 k.o. Banjšice


15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG (hitri postopek). 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi vrednosti pogodbe za investicijo Ureditev peš hodnikov ob regionalni cesti na območju naselij Draga in Dornberk

Sklep o podaji soglasja k spremembi vrednosti pogodbe za investicijo Ureditev peš hodnikov ob regionalni cesti na območju naselij Draga in Dornberk

Geotehnično poročilo o temeljenju opornega zidu na državni cesti v Dornberku

Pogodba

Matej Arčon
ŽUPAN

 

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti