Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

37. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. aprila 2014 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 10. april 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-9/2014-3
Nova Gorica,  10. april 2014
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 17. aprila 2014 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 20. marca 2014


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Pregled širšega območja Panovca - odgovor

Dodatni odgovori

Priloga 1: Faktor – pogodba o najemu prostora

Priloga 2: Društvo za popestritev dogajanja v mestu Nova Gorica – pogodba o najemu

Priloga 3: Društvo ZPNG  – račun 1

Priloga 4: Društvo ZPNG – račun 2

Priloga 5: Društvo ZPNG – kartica stranke

Priloga 6: Faktor - račun
 


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 36. seje mestnega sveta, ki je bila 20. marca 2014

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2013

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

7.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 tekstovni del

Skrajšana obrazložitev na postavkah splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017

Rebalans letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

Rebalans letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

8.    Predlog Sklepov za povečanje rabe lesa

Sklepi za povečanje rabe lesa ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrt Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)  – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica

12.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz

13.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (prva obravnava)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

14.    Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-2020 ter obrazložitev


15.    Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica.

Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova GoricaGradivo za točko 15. bodo svetniki prejeli naknadno.

 

 


Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti