Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

41. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

DATUM OBJAVE 21. september 2002
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 062-02-1/98
Datum: 18.9.2002
V A B I L ONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002) sklicujem 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 26. septembra 2002 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 40. seje mestnega sveta, ki je bila 11.7.2002

2. Poročilo o izvršenih sklepih 40 seje mestnega sveta z dne 11.7.2002

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Predlog sklepa o spremejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG v obdobju 1.1. do 30.6.2002 (hitri postopek)

5. Predlog poslovnika Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

6. Predlog odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (druga obravnava)

7. Predlog programa priprave za lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (hitri postopek)

8. Predlog odloka o podelitvi statusa izvajalca gospodarske javne službe družbi Mestne storitve, Družba za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica (hitri postopek)

9. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi z vodo (prva obravnava)

10. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za leto 2002 (hitri postopek)

11. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi stavbnega zemljišča parc. št. 776/1 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)

12. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi stavbišča na parc. št. 136 k.o. Vitovlje, njive na parc. št. 537/2 k.o. Viotvlje in travnika parc. št. 535/3 k.o. Vitovlje (hitri postopek)

13. Predlog sklepa o oddaji zemljišča parc. št. 1190/12 ter parc. št. 1193 k.o. Vitovlje v brezplačen dolgoročen najem Kulturno turističnemu društvu Vitovlje (hitri postopek)

14. Predlog sklepa o odstopu Stanovanjskemu skladu MONG nepozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 1478/1 in 1479 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

15. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 30, 33/1, 33/7, 33/10 in 33/11, vse ležeče v vl. št. 161 k.o. Lokve (hitri postopek)

16. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 431/11 k.o. Gradišče (hitri postopek)
Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 431/11 k.o. Gradišče (hitri postopek)

17. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.

ŽUPAN
Črtomir Špacapan