Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

39. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 3. julija 2014, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 26. junij 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-11/2014-37
Nova Gorica,  26. junij 2014

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 3. julija 2014 ob 14. uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 37. seje mestnega sveta, ki je bila 6. maja 2014 in 38. seje mestnega sveta, ki je bila 22. maja 2014

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga:

Dodatna odgovora

3.  Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 38. seje mestnega sveta, ki je bila 22. maja 2014

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov skupščine EZTS ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2014

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

7. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 ter obrazložitev

8. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2013 ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2013

Podatki iz bilance stanja družbe

Podatki iz izkaza poslovnega izida  

9. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2013 ter obrazložitev

RRA severne Primorske Poročilo o delu za leto 2013

10. Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 (druga obravnava)

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 ter obrazložitev

11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG –druga obravnava (predlagatelj svetnik Gregor Veličkov)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica – druga obravnava ter obrazložitev

12. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o nasilju v MONG

Sklep o seznanitvi s Poročilom o nasilju v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica (druga obravnava)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (druga obravnava) ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica in spremembe

14. Predlog Sklepa o podaji soglasja Goriškemu muzeju - Kromberk, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 nameni za nakup osnovnih sredstev in muzealij

Sklep o podaji soglasja Goriškemu muzeju - Kromberk, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 nameni za nakup osnovnih sredstev in muzealij ter obrazložitev

15. Predlog Sklepa o podaji soglasja Kulturnemu domu Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 nameni za nakup opreme

Sklep o podaji soglasja Kulturnemu domu Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 nameni za nakup opreme ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017

Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica  2014-2017 ter obrazložitev

Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica  2014-2017

17. Predlog Sklepa o pričetku priprave Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje MONG za obdobje 2015-2020

Sklep o pričetku priprave Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje MONG za obdobje 2015-2020 ter obrazložitev

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

PRILOGE

19. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici (prva obravnava).

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

Grafične priloge 1

Grafične priloge 2

Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti