Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

6. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. aprila 2015 ob 14.uri

DATUM OBJAVE 02. april 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-16/2015-3
Nova Gorica, 2. april 2015
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 9. aprila 2015 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 5. marca 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju komisije za poimenovanje ulic ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi s funkcije predsednice in članice nadzornega sveta v Nadzornem svetu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


6.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2014

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

7.    Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu MONG

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici ter obrazložitev

Načrt parcelacije – spremembe

Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka za območje ob železniški postaji Nova Gorica

Prikaz ureditve Prvomajske ulice

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

9.    Predlog Sklepa o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad MONG

Sklep o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Svetnica Tanja Pipan – odgovor na svetniško vprašanje

Svetnik Tomaž Slokar – odgovor na svetniško vprašanje

Svetnik Matija Klinkon – odgovor na vprašanje mestnega svetnika

10.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest ter obrazložitev

Priloga A

Priloga B1

Priloga B2

Priloga B3

Letni program izvajanja Gospodarske javne službe – vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2015

11.    Predlog Sklepa o potrditvi linij javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba

Sklep o potrditvi linij javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba ter obrazložitev

Linije javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba

Predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014 ter obrazložitev

Poslovni poročilo zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2014

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju programa »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto«

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju programa »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto« ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju programa »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto«

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2014

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2014 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014

Priloga 1

15.    Predlog Sklepa, da javni zavod Kulturni dom Nova Gorica nameni presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 za nakup opreme

Sklep o podaji soglasja Kulturnemu domu Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 nameni za nakup opreme ter obrazložitev

16.    Poročilo o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad Prvačino

Sklep o seznanitvi s poročilom o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad Prvačino

Poročilo o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad Prvačino

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 1302/29 k.o. Kromberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 1302/29 k.o. Kromberk in obrazložitev

Grafični prikaz

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 5301/4 k.o. Osek 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 5301/4 k.o. Osek ter obrazložitev

Grafični prikaz

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7713/4 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7713/4 k.o. Dornberk ter obrazložitev

Grafični prikaz
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti