Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. septembra 2015 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 17. september 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-28/2015-3
Nova Gorica, 16. septembra 2015 
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 24. septembra 2015 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.
 Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 2. julija 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za gospodarstvo in sklep o imenovanju nadomestne članice odbora za gospodarstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Center za socialno delo Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


6.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2015 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2015 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 v obdobju od 1.1.do 30.6.2015

Realizacija proračuna – splošni del

Realizacija proračuna – posebni del

7.    Predlog Sklepa o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hubelj ter novem primarnem vodu

Sklep o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hubelj ter novem primarnem vodu ter obrazložitev

8.    Predlog Sklepa o odpisu osnovnih sredstev

Sklep o odpisu osnovnih sredstev ter obrazložitev

Izjava o neuporabi infrastrukture

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG, d.o.o., Nova Gorica za leto 2014

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG, d.o.o., Nova Gorica za leto 2014 ter obrazložitev

Letno poročilo JP KENOG, d.o.o., Nova Gorica za leto 2014

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

12.    Predlog Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015-2020 (druga obravnava)

Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020 ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov v MONG (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov v Mestne občine Nova  Gorica ter obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o potrditvi Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad za leto 2014 in potrditev Finančnega načrta za leto 2015

Sklep o potrditvi Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad za leto 2014 in potrditev Finančnega načrta za leto 2015 ter obrazložitev

Revidirano letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Lavričeva

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva ter obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva

17.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015

Sklep o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 – dopolnitev september 2015

18.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015

Sklep o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015 ter obrazložitev

Letni načrt razpolaganja stvarnega premoženja mestne občine Nova Gorica v letu 2015  – dopolnitev september 2015

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1943/20 in 1943/21 k.o. Nova Gorica

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1943/20 in 1943/21 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Mapna kopija

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5322/2 k.o. Šempas

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5322/2 k.o. Šempas ter obrazložitev

Mapna kopija

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5229/3 k.o. Šmihel

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5229/3 k.o. Šmihel ter obrazložitev

Mapna kopija

22.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št 1943/16 k.o. Nova Gorica in parc. št. 2263/2 in 2335/2 k.o. Solkan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št 1943/16 k.o. Nova Gorica in parc. št. 2263/2 in 2335/2 k.o. Solkan ter obrazložitev

Mapna kopija

23.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/19 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/19 k.o. Banjšice ter obrazložitev

Mapna kopija

24.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1291/7 k.o. Kromberk. 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1291/7 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Mapna kopija

25.    Predlog Sklepa o podelitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1710 k.o. Bate

Sklep o podelitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1710 k.o. Bate ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti