Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

16. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 16. junija 2016 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 09. junij 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINE NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-16/2016-3
Nova Gorica, 9. junij 2016  


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 16. junija 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 15. seje mestnega sveta, ki je bila 19. maja 2016  2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovor

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju direktorja Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2016


7.    Poročilo o opravljenem nadzoru nad upoštevanjem priporočil Nadzornega odbora MONG glede porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu

Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad upoštevanjem priporočil Nadzornega odbora MONG glede porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu ter obrazložitev

Poročilo o opravljenem nadzoru nad upoštevanjem priporočil Nadzornega odbora MONG glede porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu
   
8.    Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega poročila za leto 2015 javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Poslovnega poročila za leto 2015 javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Poslovno poročilo za leto 2015 javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d.o.o., Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Revidiranim letnim poročilom za leto 2015 in o seznanitvi z Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015 podjetja HIT, d.d., Nova Gorica

Sklepa o seznanitvi z Revidiranim letnim poročilom za leto 2015 in o seznanitvi z Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015 podjetja HIT, d.d., Nova Gorica ter obrazložitev

Revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2015 podjetja HIT, d.d., Nova Gorica

Revidirano letno poročilo za leto 2015 podjetja HIT, d.d., Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročiloma o delovanju zavodov za leto 2015, ki izvajata oziroma organizirata izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter sta bila sofinancirana iz proračuna

Sklep o seznanitvi s poročiloma o delovanju zavodov za leto 2015, ki izvajata oziroma organizirata izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter sta bila sofinancirana iz proračuna ter obrazložitev

Univerza v Novi Gorici: tabela Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za š. leto 2015/16, finančno poročilo za leto 2015, poročilo o delu Univerze v Novi Gorici za leto 2015

Univerza v Novi Gorici: podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. – 31.12.2015

Univerza v Novi Gorici: Letni program dela za leto 2016, finančni načrt, kadrovski načrt, podatki in kazalci Univerze v Novi Gorici za leto 2016

VIRS Primorske Nova Gorica: vsebinsko poročilo VIRS Primorske za leto 2015, podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. – 31.12.2015

VIRS: Program dela za leto 2016, finančni načrt

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015 ter s Planom dela in finančnim načrtom za leto 2016   

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015 ter s Planom dela in finančnim načrtom za leto 2016 ter obrazložitev

Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015

Plan dela in finančni načrt Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016

12.    Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta MONG (predlagatelj svetnik Simon Rosič)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta MONG ter obrazložitev

Predlog za sprejem splošnega akta (predlagatelj svetnik Simon Rosič)

Obrazložitev sprejema akta

Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta MONG

13.    Predlog Sklepa o podaji pooblastila Turistični zvezi Nova Gorica za opravljanje določenih nalog spodbujanja razvoja turizma na območju MONG

Sklep o podaji pooblastila Turistični zvezi Nova Gorica za opravljanje določenih nalog spodbujanja razvoja turizma na območju MONG ter obrazložitev

Pregled dela 2015: Poročilo Turistične zveze – Turističnega informacijskega centra Nova Gorica za leto 2015

Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 1.3.2016

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva za odlagališče Stara Gora

Sklep o seznanitvi z višino finančnega jamstva za odlagališče Stara Gora ter obrazložitev

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (prva obravnava)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (21.3.2002)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (27.5.2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (15.3.2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (17.12.2015)


16.    Predlog Sklepa o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

17.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

19.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ter obrazložitev

Priloge

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2514/23 k. o. Banjšice.

Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2514/23 k. o. Banjšice ter obrazložitev

Odločba GURS OGU Nova Gorica. št. 02112-409/2016-2 z dne 19.05.2016

Mapna kopija

Mapna kopija


Gradivo za 6. točko boste prejeli naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
                                                               Matej Arčon
              ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti