Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

20. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. novembra 2016 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 09. november 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-22/2016-3
Nova Gorica, 10. november 2016   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 17. novembra 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 19. seje mestnega sveta, ki je bila 20. oktobra 2016    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju direktorja Doma upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2017 (prva obravnava)
        Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2018 (prva obravnava)
    

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna MONG za leto 2017

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna MONG za leto 2018

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 - 2021

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018

Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018
       

7.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG (druga obravnava)

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Statut Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta MONG (druga obravnava)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o pozivu Vlade RS in Državnega zbora RS k zavrnitvi ratifikacije trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA

Sklep o pozivu Vlade RS in Državnega zbora RS k zavrnitvi ratifikacije trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MONG (prva obravnava)  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG (druga obravnava)

Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MONG (prva obravnava)  

Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba ter obrazložitev

Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba

Popravek Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v MONG in Občini Šempeter-Vrtojba

14.    Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v MONG (prva obravnava)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2017  

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica  za leto 2017 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017

17.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Statut javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

18.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (Ur.l. 108/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (Ur. l. 2/16)

19.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica    

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica ter obrazložitev

Vloga za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za obdobje od 2017 do 2022 s priloženim Planom porabe presežka prihodkov nad odhodki za leta 2017 - 2022

20.    Predlog Dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2016
Predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2016.    

Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2016 ter obrazložitev

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2016 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2016
   

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti