Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

25. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. aprila 2017 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 06. april 2017
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-14/2017-3
Nova Gorica, 6. april 2017    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 20. aprila 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 23. marca 2017      

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o razrešitvi s funkcije direktorja javnega zavoda Gorišku muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice MONG v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o nerazrešitvi predstavnikov MONG v svetu zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga 1

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2016

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2016 ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2016

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Poslovno poročilo javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016

Letni delovni načrt Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016

Program dela in finančnega načrta Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017

10.    Predlog Sklepa o podpori podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih

Sklep o podpori podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih ter obrazložitev

Listina temeljnih pravic brezdomnih

Skupna podpora Listini temeljnih pravic brezdomnih

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2016

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2016 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2016

12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek) – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek) ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Soglasje k Statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica – Javni zavod za šport Nova Gorica, svet zavoda

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2016 ter Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada MONG za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2016 ter Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada MONG za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada MONG za leto 2017

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Projektom za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna MONG za proračunsko leto 2018

Sklep o seznanitvi s Projektom za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna MONG za proračunsko leto 2018 ter obrazložitev

Projekt za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica za proračunsko leto 2018

Obrazec za zbiranje predlogov projektnih predlogov (osnutek)

Terminski plan (osnutek)

Glasovnica (osnutek)

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k. o. Prvačina.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k. o. Prvačina

Načrt parcele


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

                                                               Matej Arčon
              ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti