Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

27. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. junija 2017 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 08. junij 2017
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-17/2017-1
Nova Gorica, 8. junij 2017    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 22. junija 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 26. seje mestnega sveta, ki je bila 25. maja 2017      

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovnega ter finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovnega ter finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016

Poročilo nadzornega sveta o stališču do Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2016

Sklep nadzornega odbora

8.    Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

Dopis

Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

9.    Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016    

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letu 2016

Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016    

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013–2016 in Programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013–2016 in Programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020 ter obrazložitev

Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013-2016

Program Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020

11.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo v najem poslovnih prostorov v občinski stavbi za nedoločen čas

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo v najem poslovnih prostorov v občinski stavbi za nedoločen čas ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica 5/2017 z dne 27.3.2017

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG (prva obravnava)   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Celostne prometne strategije MONG

Sklepa o sprejemu Celostne prometne strategije Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica, junij 2017

16.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti MONG ter obrazložitev

Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v MONG

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Plan 2017, februar 2017

18.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MONG

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod, Plan 2017, februar 2017

19.    Predlog Sklepa o seznanitvi z namero, da MONG prične s postopkom za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1057 k. o. Kromberk.

Sklep o seznanitvi z namero, da MONG prične s postopkom za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1057 k. o. Kromberk ter obrazložitev

Grafična priloga


Gradivo pod točko 11. boste prejeli naknadno.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Matej Arčon
ŽUPAN

 

Dodatno gradivo:

5C. Predlog sklepov v zvezi z izvedbo projekta "Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks"

Sklepi v zvezi z izvedbo projekta "Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks"

Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta Predinvesticijska zasnova (PIZ),

Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta Investicijski program (IP),

Predinvesticijska zasnova »Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks«, marec 2017, Zelen in partnerji, d.o.o.;

Investicijski program »Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks«, april 2017, izdelal Zelen in partnerji d.o.o.;

Poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičnine in služnostnih pravic ter o oceni nadomestil za ustanovitev stavbne pravice, služnostnih pravic in najemnih pravic na nepremičnini »Remiza – vozlišče kreativnih praks« v Novi Gorici, z datumom 15.3.2017, KF Finance d.o.o.;

Študija ekonomske upravičenosti stavbne pravice na nepremičnini »Remiza – vozlišče kreativnih praks« v Novi Gorici, z datumom 1.4.2017,  KF Finance d.o.o.;

Stališče o tržni vrednosti nepremičnine, KF Finance d.o.o.;

Osnutek Pogodbe o celoviti ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z rekonstrukcijo/obnovo, obratovanjem/uporabo objekta Remize v Novi Gorici, in sicer med trajanjem, ob prenehanju in po prenehanju stavbne pravice, služnostnih pravic  ter pravice najema na objektu Remiza;

Programska zasnova »Remiza – vozlišče kreativnih praks«, marec 2017, Arhitekt Boštjan Hvala s.p.;

Remiza – vozlišče kreativnih praks, zakoličbene točke;

Osnutek Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice;

Osnutek Pogodbe o ustanovitvi stvarnih služnostnih pravic;

Osnutek Pogodbe o najemu parkirnih mest.

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti