Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

34. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. marca 2018 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 01. marec 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-10/2018-4
Nova Gorica, 1. marec 2018     

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 18/17 in 80/17) sklicujem 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 15. marca 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 33. seje mestnega sveta, ki je bila 1. februarja 2018
       
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

Dodatni odgovori priloga 1

Dodatni odgovori priloga 2

Dodatni odgovori priloga 3

Dodatni odgovori priloga 4

Dodatni odgovori priloga 5

Dodatni odgovori priloga 6

Dodatni odgovori priloga 7

Dodatni odgovori priloga 8

Dodatni odgovori priloga 9

Dodatni odgovori priloga 10

Dodatni odgovori priloga 11

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z dokumentom Ocena poslovanja HIT, d.d., Nova Gorica v letu 2017 in dokumentom Ključne investicije v letu 2018  

Sklep o seznanitvi z dokumentom Ocena poslovanja HIT, d.d., Nova Gorica v letu 2017 in dokumentom Ključne investicije v letu 2018 ter obrazložitev

Dokumenta z naslovom »Ocena poslovanja HIT d.d. v letu 2017« in »Ključne investicije 2018« pripravljena s strani družbe HIT d.d. Nova Gorica


7.    Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016 ter obrazložitev

Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016

8.    Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2017

Sklep o seznanitvi s poročilom delu Nadzornega odbora MONG v letu 2017 ter obrazložitev

Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2017

9.    Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 – Telovadnica Dornberk

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izvedbo investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 – Telovadnica Dornberk ter obrazložitev

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 – Telovadnica Dornberk

10.    Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG ter obrazložitev

Predlog za točko dnevnega reda za prihodnjo sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, predvidene za 15.3.2018 (svetnik dr. Klemen Miklavič)

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javnega službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javnega službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javnega službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG in Program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG  

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG in Program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG  

A. Preglednica letnih programov GJS Urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselji Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in primestna naselja Solkan, Kromberk, Rožna dolina in Pristava za leto 2018;

B1. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica za leto 2018 - ( koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica);

B2. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava  za leto 2018– (koncesionar Želva d.o.o. Ljubljana);

B3. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in h naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2018-     (koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica);

B4. Program izvajanja »Gospodarske javne službe - vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven naselij  Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2018 - (koncesionar  KOLEKTOR CPG d.o.o.).


13.    Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (druga obravnava)

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz: območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Pristava in Rožna Dolina.

14.    Predlog Sklepa o podaji soglasja z odtujitvijo dela kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutskega parka z vilo   

Sklep o podaji soglasja z odtujitvijo dela kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutskega parka z vilo ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem v letu 2018 – rebalans 1  

Sklep o Dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2018 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 4909/5 k. o. Branik.  

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 4909/5 k.o. Branik ter obrazložitev

Izsek iz programa PISO, grafični prikaz


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti