Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

37. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 21. junija 2018 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 07. junij 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-16/2018-1
Nova Gorica, 7. junij 2018

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 21. junija 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 24. maja 2018

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju članov skupščine EZTS ter obrazložitev

6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 – 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 2 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 2

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta stanovanjskega sklada za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta stanovanjskega sklada za leto 2018 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Poslovni in finančni načrt stanovanjskega sklada za leto 2018

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

8. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta "Občina po meri invalidov" v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

9. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018 – 2023

Sklep o sprejemu Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018 – 2023 ter obrazložitev

Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018 - 2023

Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti

Analiza rezultatov ankete med mladimi

Katalog želja mladih

10. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017
 
11. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter obrazložitev

12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

13. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

14. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

 Vloga za odobritev predloga porabe presežka

15. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višješolsko in visokošolsko središče Primorske (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Višješolsko in visokošolsko središče Primorske ter obrazložitev

Priloga

16. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

17. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

18. Predlog Sprememb in dopolnitev Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica

Spremembe in dopolnitve Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica

19.    Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne družinske medicine (prva obravnava)

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne družinske medicine

20. Predlog Sklepa o zmanjšanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

21. Predlog Sklepa o podelitvi brezplačne stavbne pravice javnemu zavodu Dom upokojencev Nova Gorica.


Dodatno gradivo k točki 15. in gradiva k točkam 18., 19., 20. in 21. boste prejeli naknadno.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti