Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

38. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 26. julija 2018 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 12. julij 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-18/2018-3
Nova Gorica, 12. julij 2018


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 26. julija 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 11. junija 2018 in 37. seje mestnega sveta, ki je bila 21. junija 2018
     
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori
 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo
 
5. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016 ter obrazložitev

Končno poročilo

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za leto 2017 v Krajevni skupnosti Branik

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za leto 2017 v Krajevni skupnosti Branik ter obrazložitev

Končno poročilo
 
7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2017 javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2017 javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev
 
Letno poročilo

8. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 – posebni del

9. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica

10. Predlog Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica

11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Sončni breg v Grgarju (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Sončni breg v Grgarju ter obrazložitev

Program opremljanja zemljišč na območju naselja Sončni breg v Grgarju

Priloga 1

Priloga 2

12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec ter obrazložitev

Odlok

13. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti