Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. februarja 2019 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 07. februar 2019
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-8/2019-1
Nova Gorica, 7. februar 2019  

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. februarja 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 31. januarja 2019

2.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

4.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju komisije za mednarodne odnose ter obrazložitev

Sklep o imenovanju komisije za peticije in enake možnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

5.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Obrazložitev Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2019

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2019

Sklep v zvezi izjemami odstopanja od Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana

Sklep o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  ter obrazložitev

Poročilo o delu »Centra za pomoč na domu« za leto 2018

Predlog cene pomoči družini na domu za leto 2019

8.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« ter obrazložitev

Pregledna karta obračunskih območij

Pregledna karta obstoječe in predvidene komunalne opreme

9.    Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu« (prva obravnava)

Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«

10.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k.o. Branik  ter obrazložitev

Posnetek

PISO izris

11.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek).

Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

 


 

dr. Klemen Miklavič  
 ŽUPAN


 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti