Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

6. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. junija 2019 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 06. junij 2019
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-31/2019-3
Nova Gorica, 6. junij 2019   


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 20. junija 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. maja 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Sklep o sprejemu Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o sprejemu Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 ter obrazložitev

Odlok o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020

7.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealij

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealij ter obrazložitev

8.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opreme

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opreme ter obrazložitev

9A. Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve (skrajšani postopek)

Odlok o porabi proračunske rezerve (skrajšani postopek)

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta Revitalizacija gradu Rihemberk

Sklep o seznanitvi z vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta Revitalizacija gradu Rihemberk ter obrazložitev

DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno-zasebnega partnerstva – POVZETEK

Prestavitev Grad Rihemberk - stanje in načrti 2019, pripravila Nataša Kolenc, vodja projekta RESTAURA, Projektna pisarna

DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno-zasebnega partnerstva, datiran februar 2019, izdelal Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak

12.    Predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2019

13.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.   


Gradivo pod točko 13. boste prejeli naknadno.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti