Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. oktrobra 2019 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 10. oktober 2019
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-39/2019-1
Nova Gorica, 10. oktober 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 24. oktobra 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. septembra 2019  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članic Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnih članov ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04.004 – Protokolarne nabave

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04.004 – Protokolarne nabave

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04.004 – Protokolarne nabave


7.    Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 07.122 – Nakupi zemljišč

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 07.122 – Nakupi zemljišč

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 07.122 – Nakupi zemljišč

8.    Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2018 Javnega podjetja KENOG d. o. o.
     
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2018 Javnega zavoda KENOG d.o.o. ter obrazložitev

Letno poročilo 2018 Javnega zavoda KENOG d.o.o.

Poročilo za ustanovitelja

10.A  Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna    Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024 ter obrazložitev

Strateški načrt Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024

12.    Predlog Odloka o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 386/8 k. o. Loke

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 386/8 k. o. Loke ter obrazložitev

Načrt parcele in skica stanja v naravi

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/14 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/14 k. o. Banjšice ter obrazložitev

PISO izris

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/13 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/13 k. o. Banjšice ter obrazložitev

PISO izris

17.    Predlog Sklepa o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5490 k. o. Osek

Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5490 k. o. Osek ter obrazložitev

PISO izris

Posnetek

Potrdilo o parceli Geodetske uprave RS

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1271/3 k. o. Ravnica

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1271/3 k. o. Ravnica ter obrazložitev

PISO izris

Posnetek stanja

19.    Seznanitev o postopku in prejetih predlogih za umestitev vsebin v prostore bivšega Daimonda.

Sklep o postopku in prejetih predlogih za umestitev vsebin v prostore bivšega Daimonda ter obrazložitev

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
     ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti