Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

12. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 6. februarja 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 23. januar 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-45/2019-3          
Nova Gorica, 23. januar 2020    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 6. februarja 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. decembra 2019 in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. decembra 2019   

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Gimnazija Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju Nadzornega sveta Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o. ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ter obrazložitev

6.    Predlog Pravilnika o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti

Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti ter obrazložitev

7.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Statut javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek)   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o  ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica             

10.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4903/8 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4903/8 k. o. Branik ter obrazložitev

Načrt parcele

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 za Mestno občino Nova Gorica   

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 za Mestno občino Nova Gorica   ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2020

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica k zadolževanju.

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica k zadolževanju ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti