Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

17. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. julija 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 09. julij 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-3/2020-3          
Nova Gorica, 9. julij 2020    

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 23. julija 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

Priloga 2

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1.1. do 30.6.2020 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1.1. do 30.6.2020

Splošni del

Posebni del

6.    Predlog Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

6.A    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica (2020 – 2022)

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica
 

8.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Dopis Mladinskega centra Nova Gorica št. 77/2020 z dne 24.6.2020

Sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica št. 8/2020 z dne 23.6.2020


9.    Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Kotalkališče

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Kotalkališče ter obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kotalkališče

10.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

11.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. o. Branik ter obrazložitev

PISO izris

12.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk   

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk ter obrazložitev

PISO izris

13.    Predlog Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID – 19 (prva obravnava)

Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID – 19 ter obrazložitev

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 - 2020

14.    Predlog Sklepa o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID – 19

Sklep o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID – 19 ter obrazložitev

Redni ukrepi občin za spodbujanje podjetništva in izredni ukrepi pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVID – 19 – primerjava med občinami

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019 ter obrazložitev

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19)

Predlog cene programa predšolskega oddelka prilagojenega programa Vrtca Nova Gorica z obrazložitvijo, prejet dne 9. 7. 2020

17.    Predlog Sklepa o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za leti 2020 in 2021.

Sklep o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za leti 2020 in 2021 ter obrazložitev

Brezplačni prevozi za starejše – dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič 
          ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti