Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

18. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 03. september 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-4/2020-3          
Nova Gorica, 3. september 2020    

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 17. septembra 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 
Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. julija 2020 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Sklep o odstopu predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju za ravnatelja organizacijske enote Gimnazija in zdravstvena šola v Šolskem centru Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 in o sprejemu Poslovno finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020-21

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 in o sprejemu Poslovno finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020-21 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Poslovno finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020-21

Sklep Nadzornega sveta št. 410-4/2020-12 in 410-15/2019-16 z dne 10.8.2020

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica z dne 17.8.2020

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica za zadolževanje ter obrazložitev

8.    Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim

Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2019 javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica  

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2019 javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica  ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2019, februar 2020

Sklepi 16. redne seje Nadzornega sveta družbe Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o., 30.3.2020

10.    Predlog Sklepa o sprejemu spremembe seznama linij in voznih redov, ki so priloga A koncesijske pogodbe

Sklep o sprejemu spremembe seznama linij in voznih redov, ki so priloga A koncesijske pogodbe ter obrazložitev

Priloga A: seznam linij in vozni redi

11.    Predlog Sklepa o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica iz let 2018 in 2019 za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – avtolestve

Sklep o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica iz let 2018 in 2019 za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – avtolestve ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019 in preteklih let javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019 in preteklih let javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1, dopolnitev september 2020  

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1, dopolnitev september 2020

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij ter kratko obrazložitvijo izvedenih aktivnosti v obdobju do 31. 8. 2020 za investicije v proračunu MONG za leto 2020

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij ter kratko obrazložitvijo izvedenih aktivnosti v obdobju do 31. 8. 2020 za investicije v proračunu MONG za leto 2020 ter obrazložitev

Tabela: Realizacija NRP na dan 31.8.2020

16.    Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje ter o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje ter o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti