Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

19. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 01. oktober 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-5/2020-3         
Nova Gorica, 1. oktober 2020    

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 15. oktobra 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 
Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. septembra 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Šempas ter obrazložitev

Sklep o prenehanje članstva in imenovanju nadomestne članice v skupščini EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o  opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – investicijsko vzdrževanje infrastrukture

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – investicijsko vzdrževanje infrastrukture

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 – investicijsko vzdrževanje infrastrukture

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2019 Javnega podjetja KENOG d.o.o. in razporeditvi dobička

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2019 Javnega podjetja KENOG d.o.o. in razporeditvi dobička ter obrazložitev

Letno poročilo 2019, Javno podjetje KENOG d.o.o.

Poročilo za ustanovitelja

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019 ter obrazložitev

Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

12.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

14.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava) ter obrazložitev

16.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava) ter obrazložitev

17.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

Predlog Sklepa o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025 ter obrazložitev

DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti