Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

26. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. aprila 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 08. april 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0006/2021-1
Nova Gorica, 8. aprila 2021


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 22. aprila 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

2.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

3.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2021 ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2021

4.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2020

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2020 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2020

Priloge
 
5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2020

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2020 ter obrazložitev

Poslovno poročilo Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 2020

Priloge

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Poslovno finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

8.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava) - umaknjena

9.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava) - umaknjena

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali ter obrazložitev

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

11.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu programov izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Priloga A – preglednica letnih programov

Priloga B1 – Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica za leto 2021

Priloga B2 – Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2021

Priloga B3 – Letni program izvajanja GJS vzdrževanje občinskih javnih cest za območje Mesta Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2021

Program izvajanja »gospodarske javne službe - vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2021

12.    Predlog Sklepa o določitvi cen grobnin in uporabe pokopališke infrastrukture

Sklep o določitvi cen grobnin in uporabe pokopališke infrastrukture ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Statut Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica z dne 25. 3. 2021

Spremembe in dopolnitve  Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica z dne 30. 3. 2021
 
14.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev

1)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Branik za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

2)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice in v. d. ravnateljice OŠ Čepovan za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

3)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Dornberk za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

4)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja in ravnateljice OŠ Frana Erjavca Nova Gorica za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

5)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

6)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Solkan za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

7)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Šempas za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

8)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Kozara Nova Gorica za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

9)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

10)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

11)    Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca Nova Gorica za leto 2020

Priloga – Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

2.A) Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predlog sklepa o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Branik


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti