Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 30. januar 2003

DATUM OBJAVE 23. januar 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka : 062-02-1/2002
Datum : 22. 1. 2003


V A B I L O
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 30. januarja 2003 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 1. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 12. 2002
2. Poročilo o izvršenih sklepih 1. seje mestnega sveta z dne 19. 12. 2002
NG2_porocilo.doc

3. Predlog sklepa o sprejemu programu dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)
NG3_Obrazložitev - program dela.doc NG3_PREDVIDENI TERMINI ZA SEJE.doc

4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku (hitri postopek)
NG4_NIKO JURCA - PRENEH.SVETNIKA - 20.1.2003.doc

5. Usmeritve za pripravo proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003
NG5_usmeritve za proračun 2003.doc

6. - Poročilo občinske volilne komisije o prenosu mandata svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
- Kadrovske zadeve (hitri postopek)
NG6_DIREK. ZD - ZOBOZDR. N.G. - 20.1.2003.doc NG6_DIREKTOR DOM UPOK.N.G. - LAHARNAR - 20.1.2003.doc NG6_DIREKTOR TŠC - PIPAN - 20.1.2003.doc NG6_IMENOVANJE DELOVNIH TELES 20.1.2003 - za MS.doc NG6_V.D.DIREKTOR.LJUDSKA UNIV. N.G. - 20.1.2003.doc

7. Predlog pravilnika o izvajanju ukrepov za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)
NG7_pravilnik 03 - obrazložitev.doc NG7_pravilnik 03.doc

8. Predlog odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (prva obravnava)
NG8_Obrazložitev odloka - predkupna pravica.doc NG8_Odlok.doc

9. Predlog sklepa o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor (hitri postopek)
NG9_Sklep o stališčih do pripomb.doc NG9_Strokovno stališče - besedilo.doc

10. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 350-5/98 (hitri postopek)
Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 352-00-15/97 (hitri postopek)
NG10_Obrazložitev sklepa 350-5....doc NG10_Obrazložitev sklepa 352-00 ....doc NG10_Razveljavitev sklepa2.doc NG10_Razveljavitev sklepa21.doc

11. Predlog sklepa o dopolnitvi odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (hitri postopek)
NG11_Obrazložitev sklepa o dopolnitvi.doc NG11_Sklep o dopolnitvi odloka.doc

12. Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi koncesije podjetju EXIMO d.o.o. (hitri postopek)
NG12_SKLEPI 1 - EXIMO.DOC

13. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)
NG13_odlok sprem vrednost točke 2003.doc

14. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 933/1 k.o. Solkan (hitri postopek)
NG14_leban avgust prodaja.doc

15. Predlog sklepa o odobritvi zamenjave zemljišča del parc. št. 286 k.o. Nova Gorica za zemljišče del parc. št. 385/1 in 386/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)
NG15_BENEDETIČ.doc

16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Poročilo pod točko 6 bo na seji ustno podala občinska volilna komisija.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.


ŽUPAN
Mirko Brulc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti