Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 17. julija 2003

DATUM OBJAVE 14. julij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002
Datum : 9. 7. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 17. julija 2003 ob 14. uriv veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:


1. Poročilo o izvršenih sklepih 7. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 6. 2003

8_seja_tocka_1


2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

8_seja_tocka_2


3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (druga obravnava)

8_seja_tocka_3


4. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračunu Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2003 (hitri postopek)

8_seja_tocka_4

8_seja_tocka_4_1

8_seja_tocka_4_2

8_seja_tocka_4_3

8_seja_tocka_4_4

8_seja_tocka_4_5

8_seja_tocka_4_6

8_seja_tocka_4_7


5. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (prva obravnava)

8_seja_tocka_5


6. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (prva obravnava)

8_seja_tocka_6


7. Predlog sklepa o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

8_seja_tocka_7_1


8. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni pedagoški kader v prvih razredih devetletke (hitri postopek)

8_seja_tocka_8


9. Predlog sklepa o prenosu ustanoviteljstva PDG Nova Gorica ter obveznosti in premoženja na RS (hitri postopek)


10. Predlog sklepa o podaji soglasja Javnemu zavodu za šport Nova Gorica za najem kredita za poplačilo investicij v Športnem parku (hitri postopek)
Predlog sklepa o podaji garancije Javnemu zavodu za šport Nova Gorica za najem kredita za poplačilo investicij v Športnem parku (hitri postopek)

8_seja_tocka_10


11. Predlog odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)

8_seja_tocka_11


12. Predlog odloka o ureditvenem načrtu za obvoznico Renče (prva obravnava)


13. Predlog sklepa o podaji pobude Državnemu zboru RS za sprejem zakona o zagotavljanju pravic delavcem, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi kot posledica zmanjšanja obsega dela delodajalca zaradi vstopa Slovenije v Evropsko skupnost (hitri postopek)

8_seja_tocka_13


14. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva (hitri postopek)

8_seja_tocka_14


15. Obravnava poročila komisije za ugotavljanje nepravilnosti pri vodenju investicij v Športnem parku Nova Gorica


8_seja_tocka_158_seja_tocka_15_116. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)


17. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

8_seja_tocka_17


18. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1535/4 k.o. Solkan (hitri postopek)

8_seja_tocka_18


19. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 162/5, 163/15 in 413/62 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)

8_seja_tocka_19


20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Gradivo za točko 4, 9, 10, 12, 13, 15 in 16 bodo svetniki prejeli naknadno, medtem ko so obsežnejše gradivo za točko 3 že prejeli, in sicer za 5. sejo z dne 24. aprila 2003 (prva obravnava) in za 6. sejo z dne 22. maja 2003 (druga obravnava).


ŽUPAN
Mirko Brulc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti